til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Jatakk begge deler: natur, kraft- og nettutbygging

Arrangør
Fornybar Norge, Naturressurskommunene, Akershus Energi, Statnett, Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)
Dag
Onsdag 16/8 2023 08:00 - 09:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Energi
Språk
Norsk
Sted
Legacy of the Fjords
Stedsbeskrivelse:
Øvre dekk
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

Naturpanelet slår fast: Verden står overfor en naturkrise grunnet menneskelig aktivitet og nedbygging av naturen. Kraft- og nettutbygging medfører naturinngrep og tilstedeværelsen i naturen vil øke når samfunnet skal elektrifiseres. Mer kraft og nett, eller mer vei og hytter: Hvilke aktiviteter skal prioriteres på vegne av storsamfunnet, og hvordan forvaltes arealene vi har fått tilgang til?

Program

 • Velkommen og intro, ved Åslaug Haga (Fornybar Norge)
 • Hva sier forskningen om naturkrisen? ved Astrid Brekke Skrindo (NINA)
 • Hvordan skal NVE hensynta naturkrisen i konsesjonsprosessen? ved Inga Nordberg (NVE)
 • Hvordan skal kommunene bidra til å ta hensyn som også bidrar til å utvikle næring i kommunen? ved Jon-Rolf Næss, (LVK)
 • Hva innebærer det at nettselskapene skal ta naturhensyn? ved Mai Lawson Oldgard (Statnett)
 • Hvordan vil kraftprodusentene i større grad hensynta natur? ved Eskil Lunde Jensen (Akershus Energi)
 • Kan kraft- og nettutbygging gjøres naturpositivt? ved Christian Steel  (Sabima)
 • Paneldebatt med innledere.

 

Programmet modereres av Thor Egil Braadland (Fornybar Norge).

Medvirkende
 • Åslaug Haga, Administrerende direktør, Fornybar Norge
 • Inga Nordberg, Divisjonsdiektør, NVE
 • Astrid Brekke Skrindo, Forsker, NINA
 • Jon-Rolf Næss, Leder, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
 • Mai Lawson Oldberg, Direktør for bærekraft, Akershus Energi
 • Christian Steel, Generalsekretær, Sabima
 • Thor Egil Braadland, Myndighetskontakt/Moderator, Fornybar Norge
Kontaktperson
Vilde Coward, Fornybar Norge, 92209704, vilde.coward@fornybarnorge.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1527