til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Utenforskap - Hvordan kan næringslivet få flere i arbeid?

Arrangør
PwC, Sandefjord næringsforening, Næringsalliansen i Agder
Dag
Onsdag 16/8 2023 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Arbeidsliv , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Stedsbeskrivelse:
Akter banjer
Antall plasser i lokalet
160
 


Om arrangementet

Over 600 000 står utenfor arbeidslivet i Norge. Samtidig har både privat og offentlig sektor et økende behov for kompetent arbeidskraft. Fremover skal vi løse alt fra klimakrisen til eldrebølgen. Da trenger vi et mer mangfoldig og nytenkende næringsliv. Gevinsten av å løse utenforskap er enorm - i kroner og øre, i form av verdifull arbeidskraft, og ikke minst med tanke på de positive ringvirkningene det vil ha for lokalsamfunnene og enkeltmenneskene som berøres.

Gode rammebetingelser og virkemidler blir viktig for å løse utfordringen. Men til syvende og sist er det menneskene som ansetter og bedriftene i næringslivet, som virkelig kan gjøre en forskjell.

Hvordan får vi flere bedrifter til å engasjere seg? Hvilke fordeler kan næringslivet høste? Hvilke grep vil tilrettelegge for økt inkludering? Og hvordan kan vi sette gode initiativer i system?

Sammen med Torbjørn Røe Isaksen søker vi svar på hvordan vi kan få flere i arbeid fremover.

Agenda:

14:00: Innledning v / Morten Ness, partner i PwC.

14:05: Erfaringer fra næringslivet: 

 • Globale sandefjord. Deltakere: Elin Sørensen, markedsrådgiver og prosjektmedarbeider i Globale Sandefjord og Ole Petter Gravningen, NAV-leder i Sandefjord. Ordstyrer: Morten Ness, partner i PwC.
 • Flere i arbeid. Deltakere: Øyvind Vedal, direktør i NAV-Agder, Bernt Jørgen Stray, direktør for samhandling og innovasjon i Kristiansand kommune og Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Ordstyrer: Hege Gabrielsen, partner i PwC. 

14:30: Panelsamtale. Deltakere: Nina Melsom, Direktør Arbeidsliv i NHO, Sumeet Singh Patpatia, Global Head of Diversity, Inclusion & Belonging i Schibsted, Katinka Greve Leiner, Direktør, Ferd Sosiale Entreprenører, Yngvar Åsholt, Kunnskapsdirektør, NAV. Moderator: Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i E24 og tidligere Arbeids- og inkluderingsminister.

Medvirkende
 • Torbjørn Røe Isaksen, Samfunnsredaktør, E24
 • Nina Melsom, Direktør Arbeidsliv, NHO
 • Sumeet Singh Patpatia, Global Head of Diversity, Inclusion & Belonging, Schibsted
 • Katinka Greve Leiner, Direktør, Ferd Sosiale Entreprenører
 • Yngvar Åsholt, Kunnskapsdirektør, NAV
 • Øyvind Vedal, Direktør, NAV-Agder
 • Bernt Jørgen Stray, Direktør for samhandling og innovasjon, Kristiansand kommune
 • Trond Backer, Administrerende direktør, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.
 • Ole Petter Gravningen, NAV-leder, Sandefjord
 • Elin Sørensen, Markedsrådgiver og prosjektmedarbeider, Globale Sandefjord
 • Morten Ness, Partner, PwC
 • Hege Gabrielsen, Partner, PwC
Kontaktperson
Stian Gjesdahl, Eventansvarlig, PwC, 970 71 717
Nettside:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1827