til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


IoT for bedre pasientbehandling i psykisk helsevern. Offentlig/privat samarbeid om radarsensorer.

Arrangør
UiA, SSHF, Egde Consulting AS
Dag
Tirsdag 15/8 2023 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

I det psykiske helsevernet er selvskading en alvorlig trussel mot pasientene, men også en stor belastning for pårørende og helsearbeidere. StaySafe er et innovasjonsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd der Sørlandet sykehus (SSHF) samarbeider med Egde Consulting AS (Egde) og Universitet i Agder (UiA) om å utvikle et system for å oppdage endringer i pasientens tilstand ved hjelp av radarsensorer.

Til tross for alle forsøk på å finne måter å unngå selvskading i psykisk helsevern, har det ikke vært noen vesentlig reduksjon i antall selvmord.

Første mål med prosjektet er å måle puls, pusterytme og bevegelse uten å forstyrre pasienten. Pasientene vil dermed få en roligere hverdag og også mulighet for bedre søvn samtidig som det kan oppdages endring i pasientens adferd. Målingene kan brukes til å identifisere endringer i tilstand f.eks. før en pasient blir utagerende. Ved å samle erfaringer basert på nøyaktige målinger, vil den daglige pasient overvåkningen bli mer målrettet og skape mer ro rundt behandlingen.

Selvmord skjer heldigvis sjelden. I prosjektet vil det være vanskelig å dokumentere at forbedringen i behandlingen vil resultere i færre selvmord. Men ved å samle målinger og observasjoner fra mange pasienter over lang tid, kan maskinlæring være et verktøy til å forutse ulike typer av selvskading.

I arrangementet vil vi forsøke å belyse aktuelle problemstillinger rundt prosjektet slik som hva har vi oppnådd, hvor vil systemet tas i bruk, hvordan ivareta personvern, etiske utfordringer, bruk av kunstig intelligens, brukerperspektiv, mulighetsbildet for kommunene og hvor vi håper å komme.

 

Kontaktperson
Folke Haugland, Instituttleder, UiA, +47 47 29 88 79
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
858