til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Er digital ekskludering egentlig smart? Det er jo penger spart!

Arrangør
Sopra Steria
Dag
Tirsdag 15/8 2023 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Digitalisering , Demokrati
Språk
Norsk
Sted
Torvet 1A
 


Om arrangementet

Ifølge Digitaliseringsdirektoratet er 20% av befolkningen sårbare for å oppleve digitalt utenforskap. Ettersom tempoet i digitaliseringen stadig øker, blir også gapet mellom de som er inkludert i den nye digitale hverdagen, og de som ikke er det, stadig større.

Samtidig får de som utvikler digitale løsninger, ofte bestilling om å utvikle løsninger og tjenester for «80-prosenten» - de som har grunnleggende digital kompetanse. ​

Offentlig tjenester skal være tilgjengelige og tilrettelagt for alle innbyggere. Dersom en femtedel av innbyggerne havner helt eller delvis utenfor ved overgangen til et digitalt samfunn, har vi et stort demokratisk problem.

Hvordan inkluderer vi alle i den nye digitale hverdagen? Hvem har ansvaret? ​Og hvordan kan vi bruke teknologi til å skape et enda mer inkluderende og likestilt samfunn?

 

Medvirkende
  • Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud
  • Isabelle Rignes, Co-founder, SOS-barnebyers Digital Village
  • Heidrun Reisæter, Teknologidirektør, NAV
  • Linn Skrede Sandberg, Virksomhetsleder, Kirkens Bymisjon Stovner
  • Malin Rygg, Direktør for tilsynet for universell utforming av IKT, Digitaliseringsdirektoratet
  • Anders Kunz, Agency Director Design, Sopra Steria
  • Mahsa Shams, Manager, IT Advisory, Sopra Steria
  • Bente Stormo Valland, Senior Manager, Business Consulting, Sopra Steria
Kontaktperson
Ellinor Gitlesen, Sopra Steria, 41101341
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Servering
Nei
Sidevisninger
1537