til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Digital hjemmeoppfølging: Hva er gevinsten og hvem tar regningen?

Arrangør
Stavanger kommune
Dag
Torsdag 17/8 2023 10:15 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Arbeidsliv
Språk
Norsk
Sted
Ytterst på Langbryggen
Stedsbeskrivelse:
Stavanger-teltet
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Digital hjemmeoppfølging (DHO) gir gevinster for enkeltpersoner og samfunnet, samtidig utfordrer det den tradisjonelle måten å levere tjenester på. DHO tilbys innbyggere som ikke nødvendigvis har kommunale tjenester i dag. Kommunen tar på seg oppgaver som tidligere ble løst hos fastlegen eller i spesialisthelsetjenesten.

Oppgaveglidningen som skjer med digital hjemmeoppfølging kan være ønsket og fornuftig, samtidig – har kommunene kapasitet til å ta denne oppgaven når det koster mer og gevinstene blir synlige i andre deler av verdikjeden?

Det blir kort innledning og debatt.

Medvirkende
  • Harald Birkevold, debattleder, politisk redaktør, Stavanger Aftenblad
  • Bjørnar Alexander Andreassen, programeier nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet
  • Andreas Høiaas, spesialrådgiver, Kreftforeningen
  • Kristine Skjøthaug, avdelingssjef e-helse og velferdsteknologi, Stavanger kommune
  • Erik Magnus Sæther, partner og samfunnsøkonom, Oslo Economics
Kontaktperson
Helene Gram, seniorrådgiver, Stavanger kommune, +4798442108, helene.gram@stavanger.kommune.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1204