til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kommunene i front - etablering av lokale økosystem for samhandling

Arrangør
Visiba AS
Dag
Tirsdag 15/8 2023 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Rederikontoret
Stedsbeskrivelse:
1
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Med alle norske kommuner tilknyttet helsenettet har Norge en unik mulighet til å raskt etablere økosystem som kan bygges ut gradvis basert på nasjonal infrastruktur. Nye funksjonaliteter som enkelt kan tilpasses lokale behov utvikles i et stadig raskere tempo. 

Regjeringen vil høsten 2023 legge frem stortingsmeldingen Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Samtidig som nye rammer skal legges er flere norske kommuner i gang, eller skal i gang med å anskaffe ny funksjonalitet for å sikre fremtidsrettede digitale tjenester til innbyggere og helsepersonell. Stadig flere kommuner innser at store gevinster kan hentes ut gjennom mindre investeringer og enklere funksjonalitet blant annet for å redusere ressursbruken på administrative tjenester. 

I dette panelet vil vi diskutere hvordan kommunene raskere og med mindre ressurser kan realisere gevinster basert på lokale forutsetninger for både pasienter og helsepersonell gjennom bruk av nasjonal infrastruktur og leverandørutviklet funksjonalitet. Med utgangspunkt i konkrete erfaringer og planer ser vi på mulige løsninger hvor aktørene sammen kan realisere økosystemer som kan bidra til å skape en mer tilgjengelig og helhetlig helsetjeneste. 

Medvirkende
  • Lucie Aunan, Divisjonsdirektør Tjenesteutvikling, Direktoratet for e-helse
  • Nina Ulstein, Produktansvarlig helsenorge.no, Norsk helsenett SF
  • Terje Jørgensen, Leder e-helse, Bodø kommune
  • Kristine Skjøthaug, Avdelingssjef e-helse og velferdsteknologi, Stavanger kommune
  • Nicolas Øyane, Daglig leder og fastlege, Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL)
  • Trond Morten Trondsen, Direktør, SiO Helse
  • Tomas Ed, Country Manager Norge, Visiba Care AS
Kontaktperson
Tomas Ed, Visiba AS, 48431607, tomas.ed@visibacare.com
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1092