til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Den store samferdselsdebatten 2023

Arrangør
Opplysningsrådet for veitrafikken
Dag
Torsdag 17/8 2023 20:00 - 21:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Infrastruktur
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Hovedtema for debatten vil være ny Nasjonal transportplan 2025-36. Transportvirksomhetene har lagt frem sine utredninger og prognoser for kommende planperiode, og har også kommet med sine forslag til prioriteringer innenfor de økonomiske rammene som er satt av departementet.

Dette er noen av spørsmålene vi stiller:

Økonomisk ramme for ny transportplan:

 • Hvor går den økonomiske grensen for en NTP som er «realistisk»?
 • Mer for pengene er fortsatt et hovedmål – trenger vi nye grep for å lykkes med dette nå – hva med flerårige budsjetter for flere av virksomhetene?
 • Ny teknologi – er det ny teknologi som virkelig endrer rammebetingelsene for transportplanlegging. Autonomi/smart infrastruktur.

Transportsektorens klimamål for 2030 – er de realistiske?

 • Greier vi å nå målene vi har satt oss i 2025 og 2030 – i så fall hvordan?
 • Avvikling av godsoverføringsmålet for langdistanse transport – riktig eller galt?
 • En elektrifisert transportsektor vil alene i 2030 kreve 60TwH. Vil tilgang på kraft og nett bli en stor barriere for å nå målene?
 • Bør nullvekstmålet ré-defineres når bilparken i all hovedsak er utslippsfri?

Trafikksikkerhet:

 • Må vi ta nye grep for å nå delmålet i 2030 om antall drepte og hardt skadde, hva blir i så fall viktig og riktig?

 

Prioriteringer mellom transportformene:

 • Hvordan bør balansen i investeringsprogrammene for de ulike transportformene være i ny NTP?
 • Hvor mener politikerne behovene for innsats vil være størst i kommende periode, og i så fall hvorfor?

 

Hvilken plass bør fylkesveinettet ha i en Nasjonal transportplan?

 • NTP-utredningene viser at det er 90% større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveinettet – Hva betyr det for prioriteringene i NTP?
 • Siden reformen i 2010 har denne delen av veinettet vært en kasteball mellom staten og fylkeskommunene – er det politisk vilje til å ta strukturelle grep rundt investeringer og drift i sentrale deler av fylkesveinettet?

 

Sted: Samferdselsteltet

Debattleder: Erik Wold

Deltagere:

Cecilie Kroglund – Statssekretær Samferdselsdepartementet (AP)

Trond Helleland – Stortinget -Transportkomiteen (H)

Morten Stordalen – Stortinget -Transportkomiteen (FrP)

Ola Elvestuen – Stortinget - Energi – og miljøkomiteen (V)

Medvirkende
 • Cecilie Kroglund, Statssekretær, Samferdselsdepartementet
 • Trond Helleland, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Morten Stordalen, Stortingsrepresentant, FrP
 • Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant, Venstre
 • Erik Wold, Debattleder
 • Randi Walderhaug Frisvoll, KrF
Kontaktperson
Rikard Gaarder Knutsen, Opplysningsrådet for veitrafikken, +4745632450, rgk@ofv.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
913