til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


EØS-midlene, hva er gevinsten på norsk side?

Arrangør
Fafo, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet , Kulturdirektoratet, Forskningsrådet
Dag
Mandag 14/8 2023 13:15 - 14:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
MS Lofoten
Stedsbeskrivelse:
Hovedsal/Restauranten
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Siden 2001 har Norge betalt omtrent 60 milliarder kroner for å være med i EØS-samarbeidet. EØS-midlene skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa og går til de 15 fattigste ladene i EØS-området. Midlene kanaliseres gjennom en rekke forskjellige programområder og går til prosjekter som omhandler blant annet forskning og utdanning, energi, justis, miljø og kultur.  

Ifølge en ny Fafo-rapport har ordningens mange tusen prosjekter gitt gode resultater i mottakerlandene. Men hva får Norge og norske aktører igjen for alle disse milliardene?  

I dette arrangementet skal Fafo sammen med norske prosjektpartnere i EØS-midlene og utenriksdepartementet forsøke å svare på dette. 

EØS-midlene 2004-2021. Hva har Norge oppnådd?  
Fafo presenterer funn fra sin gjennomgang av effektene av EØS-midlene i de tre programperiodene som er gjennomført til nå, fra 2009 til nå. 

 • Kristin Dalen, Fafo
 • Åge Tiltnes – Fafo 

Hva er gevinsten på norsk side? 
Erfaringer fra hva norske aktører får igjen for å delta i prosjekter i samarbeid med land som Romania, Polen, Bulgaria og Tsjekkia 

 • Christine Årdal, Folkehelseinstituttet - Helseprogrammet
 • Tine Tangestuen, NOPA, - Kulturprogrammet
 • Per Stålnacke, NIBIO - Forskningsprogrammet 

Hva nå? 
Regjeringen forhandler nå om ny EØS-periode. Hva vil neste periode innebære for Norge og hvordan kan vi sikre at gevinsten for Norge og norske aktører blir like god eller bedre i tida som kommer? 

Hvordan kan de ulike programmene i større grad bidra til utvikling av ny kunnskap og teknologi, adressere helse- og klimautfordringer m.m. i Norge?  

 • Jon Erik Strømø, avdelingsdirektør Utenriksdepartementet - programeier
 • Gro Tjore, assisterende direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse – programpartner
 • Steinar Grynning, leder for Brüsselkontoret – SINTEF AS

Arrangementet modereres av Christina Kullmann Five, nisjeredaktør for EU/EØS i Altinget. 

Medvirkende
 • Åge Tiltnes, forskningsleder, Fafo
 • Kristin Dalen, forsker, Fafo
 • Christina Kullman Five, journalist, Altinget
 • Gro Tjore, Assisterende direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir)
 • Per Stålnacke, Forskningsdirektør, NIBIO
 • Christine Årdal, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet
 • Jon Erik Strømø, Avdelingsleder, Utenriksdepartementet
 • Tine Tangestuen, administrerende leder, NOPA
 • Steinar Grynning, Leder for Brüsselkontoret, SINTEF AS
Kontaktperson
Stein Roar Fredriksen, informasjonssjef, Fafo, 99591959
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2193