til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan lykkes med økt videreforedling av aluminium i det grønne skiftet?

Arrangør
SINTEF, Hydro, MTNC- katapulten
Dag
Tirsdag 15/8 2023 10:15 - 11:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Innovasjon , Forskning
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Plenumssal
Antall plasser i lokalet
120
 


Om arrangementet

Vi inviterer til debatt mellom ledende norske industribedrifter, SINTEF, NTNU, Norges Forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge.

Verden står midt i en klimakrise. Vi må redusere våre utslipp av klimagasser med 55 prosent innen 2030. Samtidig må Norge omstille seg fra petroleumsøkonomien, til en grønnere og mer konkurransedyktig eksportindustri. Hvordan unngår vi å bli en råvareleverandør til Europa, og skaper verdi i Norge for fremtidige generasjoner? Hvordan øker vi eksportandelen med videreforedling av aluminium i Norge og samtidig reduserer klimaavtrykket?

Med bruk av prinsippene for sirkulærøkonomi vil vise hvordan vi kan transformere den norske paradegrenen, aluminiumsindustrien, til en bærekraftig, eksportrettet norsk industri for framtiden.

Med redusert forbruk, økt bruk av resirkulert aluminium og bruk av fornybare energikilder vil vi debattere løsninger for hvordan denne industrien skal bidra til å redusere klimautslippene og samtidig vokse. Vi vil demonstrere hvordan viktige piloter innen områder som vei- og energiinfrastruktur, elektriske motorer, batterisikringssystemer og betongarmering kan være en del av løsningen for framtida.

Gjennom et felles samarbeidsprosjekt i Grønn Plattform vil industriledere, Norsk Industri, forskere og virkemiddelapparatet debattere om det er mulig, og i så fall hvordan, vi kan transformere aluminiumsindustrien til en framtidsrettet og bærekraftig næring i Norge.

Medvirkende
 • Trond Furu, Forskningssjef, Hydro
 • Rigmor Aasrud, Parlamentarisk leder, Arbeiderpartiet
 • Kari-Anne Jønnes, Utdannings- og forskningkomiteen, Høyre
 • Silje Helene Aschehoug, Administrerende Direktør, SINTEF Manufacturing
 • Nina Dahl, Forskningssjef, SINTEF
 • Emma Østerbø, Daglig leder/klyngeleder, MTNC - katapulten/NCE Manufacturing
 • Knut Ramstad, Partner, CTO, Nordic Office of Architecture
 • Audun Johansen, R&D Project Manager & New Opportunities, Nexans
 • Per Dale, Plant Manager, Benteler Automotive Raufoss
 • Geir Ringen, Professor, NTNU
 • Gaute Moldestad, Direktør Industri, SIVA
 • Sindre, Finnes, Norsk Industri
Kontaktperson
Silje Helene Aschehoug, AD, SINTEF Manufacturing, +4740616264
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1029