til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Look to Nor(d)way

Arrangør
Clemens Eiendom
Dag
Onsdag 16/8 2023 11:00 - 11:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Solsiden brasserie
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Mens SSB venter en befolkningsvekst på 11 prosent i Norge frem mot 2050 så er Nord-Norge ingen sterk bidragsyter på denne fronten. Faktisk er det ventet en befolkningsnedgang på 2 prosent i Nordland og kun en svak befolkningsvekst på 3 prosent i Troms og Finnmark. Hvorfor skal utviklere fortsatt ha et fokus på Nord-Norge om utsiktene ser så dystre ut for regionen? Hva skal til for å stagge denne utviklingen og er befolkningsvekst nødvendigvis den eneste målsetningen? Hvordan skal vi balansere investeringene i distriktskommunene opp mot de store kommunene i nord? Hvordan skal det satses på industri og energi de neste årene? Og hvordan påvirker nasjonale og internasjonale sikkerhetsspørsmål de strategiske prioriteringene på lengre sikt?
 

Clemens Eiendom er et datterselskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), en heleid statlig virksomhet, med oppdrag om å skape verdier gjennom blant annet eiendomsutvikling.

Medvirkende
  • Gunnar Wilhelmsen, Ordfører (AP), Tromsø
  • Dan Håvard Johnsen, Ordfører (SP), Lyngen
  • Gard Michalsen, Daglig leder, Heia Nord-Norge
  • Bernt Nordby Skøien, Adm. Dir., Clemens Eiendom
  • Magnus Brøyn, Debattleder
Kontaktperson
Heine Stangeby, Kommunikasjonsrådgiver, Coxit, 47328241
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
512