til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Dansk-norsk energitoppmøte

Arrangør
Statnett
Dag
Onsdag 16/8 2023 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Energi , Infrastruktur
Språk
Norsk
Sted
Legacy of the Fjords
Stedsbeskrivelse:
Nedre dekk
Antall plasser i lokalet
200
 


Om arrangementet

Norge og Danmark har hatt et tett energisamarbeid i mange år, og allerede i 1976 ble den første kraftforbindelsen etablert da Skagerak 1 og 2 kablene ble lagt. I dag går det fire kabler mellom Norge og Danmark på til sammen 1700MW. Samarbeidet er viktig for begge land, og energisystemene utfyller hverandre og sikrer god forsyningssikkerhet og effektiv ressursutnyttelse.

Danmark har store ambisjoner om utbygging av havvind og planlegger å etablere en energiøy for å knytte havvinden sammen. I tillegg er planene for et hydrogensystem store. I Norge skal vi i gang med både hydrogenproduksjon og utbygging av havvind.

Hvordan utfyller de danske og norske planene hverandre? Vil samarbeidet være like viktig i årene som kommer? Hvordan kan vi sammen bidra til nok kraftproduksjon og et balansert kraftsystem på veien mot nullutslipp og etableringen av ny industri?

Konsernsjefene Thomas Egebo i danske Energinet og Hilde Tonne i Statnett samtaler om veien til neste generasjon nordisk energisamarbeid.

Medvirkende
  • Hilde Tonne, Konsernsjef, Statnett
  • Thomas Egebo, Konsernsjef, Energinet
Kontaktperson
Kristian Pladsen, Spesialrådgiver, Statnett, +4797586688, kristian.pladsen@statnett.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1041