til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvor skal arbeidsfolka bo?

Arrangør
LO Norge
Dag
Mandag 14/8 2023 15:30 - 16:15
Arrangementstype
Samtale
Tema
Arbeidsliv , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Bankgården
Stedsbeskrivelse:
Ute i bankgården / Bakhagen
Antall plasser i lokalet
200
 


Om arrangementet

LO inviterer på innsikt og debatt om bolig og arbeid i Bankgården. Det blir servert wraps, mineralvann og kaffe til publikum.

Bolig og arbeid henger tett sammen. Hva slags vei du tar i arbeidslivet vil avgjøre hvor du har økonomiske muligheter til å bosette deg. Stor ubalanse mellom arbeidskraftetterspørsel og boligtilbud til etterspurte arbeidsfolk skaper utfordringer både i byer - og på landet.

Gjør det noe at fagarbeidere og nøkkelpersonell for drift av byene må bosette seg langt unna? Eller at labre boligpriser i distriktene skaper boligmangel for tiltrengt arbeidskraft? Er fortsatt målet om eierskap viktigst eller må vi se etter løsninger som inkluderer mer leie?

På oppdrag fra LO, og med bidrag fra NEF, undersøker Samfunnsøkonomisk analyse utviklingen i boligmuligheter for mennesker med yrker som er representative for LO-forbundenes 1 million medlemmer. I Arendal vil vi presentere en forsmak på rapporten med Arendal som høyaktuelt case: Hvordan skal det gå med Arendals store grønne satsninger når det ikke finnes rimelige boliger til arbeidskraften som trengs? 

I møtet vil funn i analysen bli presentert av seniorøkonom Marthe fra Samfunnsøkonomisk Analyse - og så vil vi diskutere konsekvenser, utfordringer og løsninger på misforholdet mellom arbeidskraftsbehov og boligtilbud, både i byer og i distriktene.

Du får høre fra LO, Forbrukerrådet, NBBL og NEF. Og det blir politisk debatt med stortingspolitikerne Siri Gåsemyr Staalesen og Freddy Andre Øvstegård. Og hvis vi er heldige får vi også besøk av Arendalsukas travleste mann, ordfører Robert Nordli. 

Vi lurer på om interesseorganisasjonene har nyttige innspill, eller om politikerne har planer om å iverksette virkningsfulle tiltak? Kommer regjeringens boligmelding til å gi svar på utfordringene? 

Medvirkende
  • Linda Reinholdtsen, Programleder, LO Norge
  • Marthe Norberg-Schulz, Seniorøkonom, Samfunnsøkonomisk Analyse
  • Kristin Sæther, LO-sekretær, LO Norge
  • Inger Lise Blyverket, Forbrukerdirektør, Forbrukerrådet
  • Carl O. Geving, Adm.dir., Norges Eiendomsmeglerforbund NEF
  • Christian-Marius Stryken, Direktør for interessepolitikk og jus, Norske Boligbyggelag NBBL
  • Siri Gåsemyr Staalesen, Stortingspolitiker, Arbeiderpartiet
  • Freddy Andre Øvstegård, Stortingspolitiker, Sosialistisk Venstreparti
  • Robert Nordli, Ordfører i Arendal
Kontaktperson
Liv Anna Lindman, Rådgiver, LO Norge, 93026261
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
972