til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Naturavtalen: hvordan vi fikk en global avtale for biomangfold, og hva det betyr for Norge

Arrangør
Fridtjof Nansens Institutt
Dag
Torsdag 17/8 2023 08:30 - 09:30
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Klima/miljø , Forskning
Språk
Norsk
Sted
No9 CC Café
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Etter mange års arbeid fikk naturen nylig sin egen "Paris-avtale". 

Hva slags endringer må vi gjøre i miljøstyringen for å greie å innfri kravene i avtalen?

Christian Prip er jurist og forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, men arbeidet i mange som hovedforhandler i internasjonale miljøforhandlinger for sitt hjemland Danmark, og for EU under danske EU-presidentskap. Han fulgte prosessen bak den store naturavtalen tett, og forteller hvordan avtalen gikk i boks, og hva slags betydning dette har for Norge og andre land.

Kristine Grimsrud er samfunnsøkonom og forsker ved SSB. Hun forklarer hva som må til dersom Norge skal innfri de nye kravene som følger med Naturavtalen. Hvordan skal vi sette verdi på naturen, og hva slags økonomiske virkemidler kan vi ta i bruk? Regjeringen legger nå planer for et naturregnskap. Hvor langt har de kommet, og hva går planene ut på? 

Signe Nybø er forskningssjef ved NINA og vil forklare hvordan FNs naturregnskap kan bidra til å dokumentere om vi når målene i naturavtalen. Klarer vi å øke arealene av naturlige økosystemer, er naturen forvaltet på en bærekraftig måte og klarer økosystemene å gi et fortsatt høyt bidrag til menneskenes velferd gjennom naturgodene? Nybø vil forklare hvorfor naturregnskap er viktig. Hun vil si noe om status for arbeidet med naturregnskap i Norge og gi noen eksempler i Norge.

Medvirkende
  • Christian Prip, Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
  • Kristine Grimsrud, Seniorforsker, Statistisk Sentralbyrå (SSB)
  • Signe Nybø, Forskningsleder, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Kontaktperson
Anna Valberg, Kommunikasjonsleder, Fridtjof Nansens Institutt, 97182523, avalberg@fni.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
913