til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Må fiskeri ofres for å bygge ut vindraft til havs?

Arrangør
Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Sør-Norges Fiskarlag
Dag
Tirsdag 15/8 2023 11:30 - 12:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
No1 Sportsbar
Stedsbeskrivelse:
1
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Fiskeri er en av landets viktigste næringer. Den norske fiskeflåten leverer bærekraftig mat til hele verden og bidrar til bosetting og arbeidsplasser langs hele kysten. 

NVE har foreslått 20 områder som skal utreder for vindkraft til havs. Områdene utgjør til sammen 54 000 kvadratkilometer, et areal som tilvarer Innlandet fylke. Flere av disse områdene overlapper med både gyte- og oppvekstområder og viktige fiskefelt. 

Hvorfor er det så vanskelig å ta hensyn til fiskeriene i vindkraftutbyggingen? Må fiskeri ofres for å bygge ut vindkraft til havs? Er det mulig å komme fram til reell sameksistens mellom fiskeri og vindkraft til havs? 

Norges Fiskarlag og medlemslagene Fiskebåt og Sør-Norges Fiskarlag inviterer til politisk debatt om sameksistens mellom fiskeri og vindkraft til havs. 

Program 

Moderator Odd Kristian Dahle, Fiskebåt
Audun Maråk, Fiskebåt
Trond Christian Edvardsen, Sør-Norges Fiskarlag
Hildegunn T. Blindheim, Offshore Norge
Politisk debatt

 • Statssekretær Elisabeth Sæther, AP
 • Stortingsrepresentant Rasmus Hansson, MDG
 • Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, SV
 • Stortingsrepresentant André Skjelstad, V
 • Stortingsrepresentant Hege Bae Nyhold, R

 

Medvirkende
 • Audun Maråk, Administrerende direktør, Fiskebåt
 • Odd Kristian Dahle, Kommunikasjonssjef, FIskebåt
 • Trond Christian Edvardsen, Fisker, Sør-Norges Fiskarlag
 • Hildegunn T. Blindheim, Administrerende direktør, Offshore Norge
 • Elisabeth Sæther, Statssekretær, Olje og energidepartementet
 • Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne
 • Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti
 • André Skjelstad, Stortingsrepresentant, Venstre
 • Hege Bae Nyholt, Stortingsrepresentant, Rødt
Kontaktperson
Hanna Bakke-Jensen, Rådgiver, Norges Fiskarlag, 90013381, hanna@fiskarlaget.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1404