til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hvordan utvikle det nye norske energisystemet?

Arrangør
Statnett
Dag
Tirsdag 15/8 2023 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Energi , Infrastruktur
Språk
Norsk
Sted
Legacy of the Fjords
Stedsbeskrivelse:
Nedre dekk
Antall plasser i lokalet
200
 


Om arrangementet

Ønsker du å få innblikk i hvordan kraftsystemet endres og hvordan Statnett jobber med å utvikle det nye norske energisystemet?

Omstillingen til nullutslippssamfunnet skyter fart, og etterspørselen etter fornybar kraft øker. Statnett opplever stor pågang fra industriaktører som ønsker å knytte ny grønn virksomhet til nettet eller elektrifisere eller utvide eksisterende virksomhet. For Statnett betyr det at vi omstiller oss for å levere økt kapasitet på kortere tid, og vi planlegger for å legge til rette for en forbruksvekst opp mot 260 TWh i 2050, sammenlignet med 140 TWh i dag.

For å øke hastigheten i nettutviklingen har Statnett utviklet en mer helhetlig tilnærming i vårt arbeid. Vi har utarbeidet 10 områdeplaner som dekker hele landet. Denne høsten vil Statnett publisere en Systemutvikllingsplan, som skal vise hvordan Statnett vil utvikle det nye, norske kraftsystemet i sin fulle bredde, inkludert systemdriftstiltak, markeds- og nettiltak.

Medvirkende
  • Martine Moe Winsnes, Direktør Langsiktig kraftsystemutvikling, Statnett
Kontaktperson
Martha Hagerup Nilson, Kommunikasjonssjef, Statnett, +4797171310, martha.nilson@statnett.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1478