til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Framtidsvisjoner for Norge: Hvordan vil ny industrietablering påvirke Arendal de neste 100 år?

Arrangør
DOGA, Arendal kommune, Fremtenkt
Dag
Torsdag 17/8 2023 14:00 - 15:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
By- og stedsutvikling , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
 


Om arrangementet

Hvordan vil Arendal se ut om 100 år? Hva vil den nye batterifabrikken bety for utviklingen? Og hva kan kommunen gjøre for at Arendal fortsatt skal være et sted hvor man tar vare på både folk og natur? Velkommen til framsynsverksted med Arendal kommune som eksempel. Her vil du få en smakebit på hvordan vi kan planlegge for en mer bærekraftig framtid, med bruk av arkitektur og design.

Program:

  • 15 min intro til Framsynsvisjonene ved DOGA
  • 15 min intro til Arendals historie og framtid ved Arendal kommune
  • 30 min workshop fra Fremtenkt
  • 30 min paneldiskusjon ved DOGA

 

Vi er i Arendal, en by med en stolt historie, som fyller 300 år i år. Hvordan blir fortsettelsen? Etableringen av Morrow batterifabrikk, som del av det nye grønne industrieventyret, vil sette sitt preg på byen. Hvordan kan kommunen ta imot etableringen på en måte som vil gagne både lokale innbyggere og naturen på best mulig måte? Hvordan bør industrien selv tenke? Og har vi de riktige verktøyene for å planlegge for fremtiden?

Fremtenkt bruker forskningsbaserte fremtidsmetoder for å hjelpe offentlige og private organisasjoner til å øve opp forestillingsevnen, slik at de kan oppdage nye muligheter for bærekraftig omstilling. I denne workshoppen demonstrerer Framtenkt metoden Futures Literacy Laboratory (Unesco) med følgende spørsmål: Hva ønsker vi at design og arkitektur skal bidra med i utviklingen av Arendal Øst? Hva er sannsynlig? Og hvordan bidra arkitekter og designere i en fremtid som er radikalt annerledes enn det vi ser for oss i dag?

DOGA har i løpet av våren 2023 utarbeidet framsynsvisjoner for 2040 og pekt på hvilken rolle design og arkitektur kan ha for å nå dem. Med Arendal som eksempel vil vi presentere visjonene og vise hvordan framtidstenkning kan brukes til å planlegge langsiktig og helhetlig for en mer bærekraftig framtid.

 

Kontaktperson
Siri Holmboe Høibo, DOGA, 93481537
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1046