til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan får vi likeverdig psykisk helsehjelp i kommunene?

Arrangør
Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Norsk Psykologforening, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Dag
Onsdag 16/8 2023 19:00 - 20:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Clarion Restaurant + Stuen
Antall plasser i lokalet
130
 


Om arrangementet

Kommunene har ansvar for å yte nødvendige tjenester når innbyggere har psykisk helse- og/eller rusproblemer. Psykiske lidelser kan henge sammen med både fysiske plager, somatiske sykdom, vanskelig livssituasjon eller sosiale utfordringer og krever derfor en tverrfaglig tilnærming og politisk vilje til å skape gode, lokaltilpassede tjenester. En fersk kartlegging i et distriktsområde viser at det er store forskjeller selv blant lignende nabokommuner i hvordan tjenestene organiseres, hvilke tilbud som gis og hvilke lovkrav som følges.

Fra 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha tilknyttet psykolog i kommunehelsetjenesten. Generalistkommuneutvalget har beskrevet hvordan kommunene har valgt et mangfold av tilnærminger til hva psykologen skal gjøre – jobbe på systemnivå, klinisk, kombinert, alene, interkommunalt, samarbeid med helseforetak. Noen har psykologen som en del av primærhelseteam i et legekontor, andre har en løsere samarbeidsform med fastleger og andre kommunale tjenester.

Helsepersonellkommisjonen viser at mange distriktskommuner strever med å rekruttere psykolog, mens andre har funnet gode løsninger. Hva skal til for å lykkes med å rekruttere og beholde dem og hvorfor er det viktig for befolkningen?

I dette møtet vil vi løfte fram noen utfordringer og eksempler i korte innlegg og avslutte med plenumssamtale.

Arrangører: Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Psykologforeningen og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Debattleder: Kjetil Orrem, psykologspesialist og faglig rådgiver, NAPHA

Medvirkende:

 • Kartlegging av kommunal psykisk helsehjelp i en distriktsregion (Vesterålen) – Hege Bruun, prosjektansvarlig i NSDM
 • Lovkrav som virkemiddel og tiltak for å få mer attraktive stillinger i kommunene – Simen Pedersen, samfunnsøkonom og partner, Menon Economics
 • Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av psykisk helsehjelp i kommunene (innleder kommer)
 • Hvem får hjelp når fastlegene samarbeider med psykolog i allmennhelsetjenesten? Kommuneoverlege Gerd Signy Solberg Omland og psykologspesialist Astrid Moi Vårdal
 • KOMPIS – utdanning og rekrutteringsprosjekt for psykologer i distrikt –  Kommuneoverlege og fastlege i Masfjorden Rolf Martin Tande
 • Slik er det mulig å få til tverrfaglig allmennhelsetjeneste med psykologer!  Håkon Kongsrud Skard, president i Norsk psykologforening

Medvirkende
 • Kjetil Orrem, Psykologspesialist og faglig rådgiver, NAPHA
 • Hege Bruun, Prosjektansvarlig, NSDM
 • Simen Pedersen, Samfunnsøkonom og partner, Mnon Economics
 • Gerd Signy Solberg, Kommuneoverlege, Hå kommunee
 • Astrid Moi Vårdal, Psykologspesialist, Hå kommune
 • Rolf Martin Tande, Kommuneoverlege og fastlege, Masfjorden kommune
 • Håkon Kongsrud Skard, President, Norsk psykologforening
Kontaktperson
Anette Fosse, Leder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, +47 91622312, anette.fosse@uit.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1690