til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Klimaindeksen: Hvordan kutte mer i tiåret for handling?

Arrangør
PwC
Dag
Tirsdag 15/8 2023 15:30 - 16:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
DN-teltet
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Innen 2030 skal Norge redusere utslippene med 55 prosent. For å nå målet trengs et næringsliv som har oversikt over hvordan de påvirker klima og som jobber målrettet for å redusere sine klimagassutslipp.

PwCs klimaindeks viser at Norges største selskaper har blitt bedre på klimastrategi- og rapportering. Men fortsatt er det svært få som kutter utslipp i tråd med målene i Parisavtalen. 

Er næringslivet i rute til å nå klimamålene? Hva kan vi lære av virksomhetene som gjør det best? Vil EUs bærekraftsdirektiv bidra til et temposkifte i klimaarbeidet? Og hvilken klima- og næringslivspolitikk kan legge bedre til rette for raskere omstilling og økt lønnsomhet i næringslivet?

Bli med på lanseringen av PwCs klimaindeks!

Medvirkende
  • Kristin Halvorsen, Direktør, Cicero
  • Per Vidar Kjølmoen, Andre nestleder, Næringskomiteen
  • Vidar Helgesen, Direktør, Nobelstiftelsen (tidligere klima- og miljøminister)
  • Tone Wille, Administrerende direktør, Posten
  • Petter Hellmann, CEO, Møller Mobility Group
  • Bjørn Kjærand Haugland, Administrerende direktør, Skift — Næringslivets klimaledere
  • Hanne Løvstad, Partner og leder for bærekraft- og klimatjenester, PwC
  • Rune Jevne Sjøhelle, Markeds- og kommunikasjonsdirektør, PwC
Kontaktperson
Stian Gjesdahl, Eventansvarlig, PwC, 970 71 717
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
867