til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hva kan nye sykehusbygg bidra med? Forskning i Livsvitenskapbygget

Arrangør
Oslo universitetssykehus (OUS)
Dag
Tirsdag 15/8 2023 12:00 - 13:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
6. etasje
Antall plasser i lokalet
200
 


Om arrangementet

Oslo universitetssykehus (OUS) er i gang med seks nye bygg. Tre av prosjektene som ligger nærmest i tid, blir diskutert på møtet. Hvordan kan bygg, ny teknologi og endrede arbeidsprosesser understøtte bedre pasientbehandling, forskning og utdanning? Hvilke utfordringer løses ikke med nye bygg? 

 

1200-1230: TEKNOLOGI OG INNOVASJON I NYE SYKEHUSBYGG  

Innledning (15 min): Just Ebbessen, prosjektdirektør Nye OUS  

 

1230-1315: FORSKNING, UTDANNING OG INNOVASJON MOT FELLES MÅL 

Hvordan kan universitet, sykehus og andre aktører løfte mot samme mål innen helse i Livsvitenskapbygget? 

 

Innlegg (15 min): Tine Hildisch, programansvarlig for Livsvitenskapbygget, Nye OUS  

 

Debattpanel 

Andreas Matussek, leder av Klinikk for laboratoriemedisin, OUS 

Kristin Kornelia Utne, leder av Yngre legers forening og medlem av Helsepersonellkommisjonen 

Lena Nymo Helli, leder av Norway Health Tech og styreleder ved Finnmarkssykehuset 

Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon, Universitetet i Oslo  

Debattleder: Solveig Ruud, frilanser/Alltinget  

 

1315-1335: PAUSE med mingling på takterrasse   

Dette møtet er første del av fire om nye sykehusbygg. 

 

Medvirkende
  • Just Ebbessen, Prosjektdirektør, Oslo universitetssykehus
  • Tine Hildisch, Programansvarlig LVB, Oslo universitetssykehus
  • Andreas Matussek, Klinikkleder KLM, Oslo universitetssykehus
  • Kristin Kornelia Utne, Leder Ylf, Legeforeningen
  • Per Morten Sandset, Viserektor, Universitetet i Oslo
  • Solveig Ruud, Debattleder, Frilanser/Alltinget
Kontaktperson
Markus Moe, Spesialrådgiver, Oslo universitetssykehus (OUS), 91893815, moem@ous-hf.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
974