til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Handlekraft!

Arrangør
Yara International ASA, Statkraft, Norsk Hydro ASA, Equinor ASA, KONGSBERG Gruppen ASA, Aker ASA, DNB ASA
Dag
Onsdag 16/8 2023 17:00 - 18:20
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Legacy of the Fjords
Stedsbeskrivelse:
Nedre dekk
Antall plasser i lokalet
200
 


Om arrangementet

Mer kraft, raskere. Det var beskjeden fra konsernsjefene i Norges største selskaper da de stod samlet i Arendal for et år siden.

Siden den gang har USA vedtatt milliardskattepakken IRA. Europa har svart med sin grønne industriplan.  Begge pakkene representerer betydelig satsing på fornybar energi, nullutslippsteknologi og klimavennlig omstilling samt viktige bidrag for å redusere importavhengighet.

Fornybar kraft til en konkurransedyktige priser har vært et av Norges viktigste konkurransefortrinn for industrien. Uten dette fortrinnet vil vi ikke klare å nå målet om grønt industriløft, 50 prosent eksportvekst og 55 prosent utslippskutt innen drøye seks år.

I Norge ser vi at det er for få utbyggingsprosjekter på vei som vil øke krafttilgangen frem mot 2030. Det er sterke stemmer mot å bruke naturen til utbygging av fornybar energi. Det er i tillegg usikkerhet knyttet til rammeverk for landvind og havvind, sterk diskusjon av samarbeidet med Europa. Samtidig ser vi at all energiutbygging bremses av økte kostnader. Utbyggingen av nett tar tid og mange bedrifter får avslag fra Statnett på ønske om strøm. Omstillingen av norsk industri i det grønne skifte er derfor under press og flere til USA for nye etableringer.

Norsk industrihistorie er bygget på et grunnlag med tilgang på kraft som vår konkurransefordel. De største kraft- og industriselskapene i Norge tror fortsatt at vi også kan sikre dette konkurransefortrinnet for fremtiden og ber om at det etableres en bred politisk enighet for å legge tilrette for mer kraft til industribygging, eksportmål og utslippskutt.    

Vi utfordrer derfor Arbeiderpartiet og Høyre til å vise deres plan for å få bygd ut mer kraft raskere og sikre Norges konkurranseevne for de kommende tiårene.        

Gitt tekniske, økonomiske og politiske realiteter – hva er mulig å få til og hva er planen for å få bygd nok kraft fremover? 

Program: 

Velkommen ved moderator Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i E24 

Bolk 1: Fakta og realiteter om kraftsituasjonen ved Berit Tennbakk, Thema  
Hva skal til for å bygge mer og nok nett ved Hilde Tonne, CEO Statnett
Hva skjer med investeringene i fornybar kraft og industrien ved Kjerstin Braaten, CEO DNB
 

Bolk 2:              Panelsamtale med Aker, Hydro, Statkraft, Kongsberg, Equinor og Yara om hva må til fremover
 

Bolk 3:            Panelsamtale med Nikolai Astrup (H), Marianne Sivertsen Næss (AP), Christian Rynning-Tønnesen (Statkraft) og Hilde Merete Aasheim (Hydro) om hva de vil gjøre for å sikre kraft som en fortsatt konkurransefordel for Norge fremover

Avslutning ved Svein Tore Holsether (Yara)  

Medvirkende
 • Svein Tore Holsether, President & CEO, Yara International ASA
 • Christian Rynning-Tønnesen, CEO, Statkraft
 • Hilde Merete Aasheim, President & CEO, Norsk Hydro ASA
 • Øyvind Eriksen, President & CEO, Aker ASA
 • Geir Håøy, President& CEO, KONGSBERG Gruppen ASA
 • Pål Eitrheim, EVP, Renewables (REN), Equinor ASA
 • Kjerstin Braaten, CEO, DNB ASA
 • Hilde Tonne, CEO, Statnett
 • Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Marianne Sivertsen Næss, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Berit Tennbakk, Partner, Thema Consulting Group
 • Torbjørn Røe Isaksen, Samfunnsredaktør, E24
Kontaktperson
Sunniva Flakstad Ihle, SVP Corporate Affairs & Global Initiatives, Yara International ASA, +4795977153
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2215