til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Menneskerettighetsforsvarere i krisetid - hvordan kan Norge bidra?

Arrangør
Raftostiftelsen, Helsingforskomiteen, SAIH, Amnesty Norge, Menneskerettighetsfondet, Human Rights House Foundation
Dag
Torsdag 17/8 2023 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Demokrati , Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Menneskerettighetsteltet
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

Vi ser autoritær utvikling i flere land, vi er gjennom en pandemi som har vært brukt av myndigheter for å legge økt press på menneskerettighetsforsvarere og demokratier flere steder er i endring. Fortsatt arbeider menneskerettighetsforsvarere på steder i verden der menneskerettigheter og demokrati er under sterkt press, ofte under utrygge forhold.

I en tid preget av globale kriser er det naturlig å spørre seg: hvordan kan Norge bidra? Hvilke utfordringer står vi ovenfor? Og hvordan kan vi best støtte de som tar størst risiko for menneskerettighetene i tiden fremover?

Derfor inviterer Raftostiftelsen, Helsingforskomiteen, SAIH, Amnesty Norge, Menneskerettighetsfondet og Human Rights House Foundation til panelsamtale om norsk støtte til menneskerettighetsforsvarere i dag.

25- årsjubileet for FNs resolusjon for menneskerettighetsforsvarere sammenfaller også med 75 årsjubileet for menneskerettighetserklæringen, og vi ønsker å markere dette under Arendalsuka. 

 

Paneldeltakere: 

Erling Rimestad, Statssekretær, Utenriksdepartementet

Dag Inge Ulstein, Stortingsrepresentant, KrF

Gjermund Skaar, Leder, Internasjonalt utvalgt, SV

John Peder Egenæs, Generalsekretær, Amnesty Norge

Ordstyrer: Selma Bratberg, styreleder, SAIH.

 

Alle spørsmål om arrangementet kan rettes til Ronja Bell Breisnes ronja.breisnes@rafto.no. 

Medvirkende
  • Erling Rimestad, Statssekretær, Utenriksdepartementet
  • Dag Inge Ulstein, Stortingsrepresentant, KrF
  • Gjermund Skaar, Leder i internasjonalt utvalg, SV
  • John Peder Egenæs, Generalsekretær, Amnesty Norge
  • Selma Bratberg, Styreleder, SAIH
Kontaktperson
Ronja Bell Breisnes, Kommunikasjonsrådgiver, Raftostiftelsen, 91519253, ronja.breisnes@rafto.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
645