til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kvinnehelse – Evig symbolpolitikk?

Arrangør
Rud Pedersen, Endometrioseforeningen, Stoffskifteforbundet
Dag
Tirsdag 15/8 2023 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Rederikontoret
Stedsbeskrivelse:
Nedre Tyholmsvei 9a, 1. etasje
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Kvinner er overrepresenterte i statistikken over langtidssykmeldinger og uføretrygd, og mange av disse har kroniske lidelser. Kjønnsperspektivet innen helse- og omsorgstjenestene er noe som har blitt løftet ytterligere de siste årene. Det regjeringsnedsatte kvinnehelseutvalget kom i mars 2023 med sin utredning, «Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse». Utvalget peker blant annet på mangelfull samordning, en sviktende kunnskapsbro og kvinners helses lave status, som deler av dagens utfordringsbilde. Dette er utfordringer som har blitt snakket om i en årrekke, uten at man ser betydelige endringer.

Med bakgrunn i dette slår utvalget tydelig fast at satsingen på kvinnehelse fremstår som politisk retorikk, som ikke gjenspeiles i helsepolitiske prioriteringer og tildelte ressurser.

Endometrioseforeningen, Stoffskifteforbundet og Rud Pedersen inviterer ungdomspartiene til debatt om kvinnehelse! Vi spør fremtidens politikere hvordan de mener utfordringene bør møtes og hva som bør prioritere fremover. Hvordan kan vi hindre 20 nye år går uten endring?

Medvirkende
  • Agnes Rudd Selvær, Nestleder og feministisk ansvarlig, Rød Ungdom
  • Linnea Sandsberg, Feministisk leder, Sosialistisk Ungdom
  • Anne Martine Brox-Antonsen, Nestleder, Senterungdommen
  • Ingrid Storebø, Sentralstyremedlem, Unge Høyre
  • Julianne Ofstad, Sentralstyremedlem, Fremskrittspartiets Ungdom
  • Karianne Kroglund Monstad, Ordstyrer, Rud Pedersen
Kontaktperson
Karianne Kroglund Monstad, Rud Pedersen, 46742770
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
774