til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvorfor og hvordan bør næringslivet forholde seg til ESG-risikoer?

Arrangør
Wikborg Rein, Advokatforeningen
Dag
Tirsdag 15/8 2023 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Advokatfirma Tofte Hald
Stedsbeskrivelse:
Advokatlåven
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Risiko knyttet til miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold kan ha stor betydning for selskapers langsiktige verdiskaping. Ettersom risikofaktorer på ESG-området kan ha direkte økonomiske konsekvenser for virksomheters inntjening bør den likestilles med all annen finansiell risiko, og håndteres deretter.

Næringslivet har de siste årene i stadig større grad måttet forhold seg til klimarisiko, herunder hvilke muligheter som ligger i den grønne omstillingen. Klima og natur henger sammen. Næringslivet vil nå i økende grad også måtte forholde seg til naturrisiko. I tillegg kommer risiko knyttet manglende oppmerksomhet om sosiale forhold, samt mer konkrete forpliktelser for selskapers ledelser og styrer.

Hvilke utfordringer og muligheter innebærer alt dette, og vil nye regulatoriske krav innen ESG bidra til den omstillingen som er nødvendig?

Wikborg Rein Advokatfirma inviterer i samarbeid med Advokatforeningen til dialog sammen med et solid panel.  

Medvirkende
  • Hilde Nordbø, DIrektør for bærekraft, Handelsbanken
  • Camilla Tellefsdal Robstad, Konserndirektør juridisk og compliance, Orkla
  • Gaute Voigt-Hanssen, Seniorrådgiver, Klima- og miljødepartementet
  • Tonje Hagen Geiran, Advokatfullmektig og spesialrådgiver, Wikborg Rein
  • Elise Johansen, Partner, Wikborg Rein
Kontaktperson
Henrik Skjevestad, Kommunikasjonsrådgiver, Wikborg Rein, 482287776
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1144