til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Lofoten – postkort eller pilot?

Arrangør
Lofotrådet, Destination Lofoten, Lofotkraft, Nordland Fylkeskommune
Dag
Mandag 14/8 2023 15:30 - 16:45
Arrangementstype
Seminar
Tema
By- og stedsutvikling , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
MS Brisen
Stedsbeskrivelse:
Øvre dekk
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Lofoten er en global merkevare. Lofoten eksporterer sjømat og reiselivsopplevelser i verdensklasse. Samtidig er vi en samling «knøttsmå» distriktskommuner med trange budsjett og lite kapasitet. Likevel; Lofoten skal bli verdens reneste øyrike og servere verdens reneste sjømat! Hvordan kan Lofoten lede vei for grønn vekst og omstilling?

Lofoten er et nordnorsk øysamfunn langt ute i havet med et næringsliv i verdensklasse. Våre fiskevær tilbyr sjømat og reisemål i verdensklasse. Men Lofoten har også en rekke utfordringer knyttet til utslipp fra sjøfart, slitasje på natur og rekruttering av kompetent arbeidskraft.  

Derfor har Lofotkommunene vedtatt Veikartet for Lofoten – De grønne øyene som skal utvikle verdens reneste øysamfunn og servere verdens reneste sjømat til innbyggere og gjester. Lofoten De grønne øyene er en nasjonal pilot for å realisere Lofoten som konkurransekraftig og attraktiv lavutslippsregion gjennom privat-offentlig samhandling.  

I Lofoten har vi gjort oss noen viktige erfaringer i grønn omstilling. Zero Kyst sin storstilte ombygging av fiskebåter fra fossil fremdrift til lavutslippsløsninger står plutselig uten tilskuddsordning for batteri i fartøy med kun tre timers varsel fra Enova.  
Tretten års arbeid for turistskatt til Lofoten har endelig gitt avkastning.  
Lofoten er en nasjonal pilot for besøksbidrag, men hvordan skal ordningen utformes? Hvorfor går grønn omstilling så sakte i distriktene? Den nasjonale piloten Lofoten og det nasjonale virkemiddelapparatet er ikke rigget for å ta disse felles utfordringene sammen.  

Til Arendalsuka kommer Lofoten De grønne øyene for å vise deg hvorfor vi er en nasjonal pilot på regional grønn omstilling. Vi inviterer politikere, bedrifter, organisasjoner og byråkrater til samtale. Lofoten De grønne øyene er et verktøy for at Norge skal nå sine internasjonale forpliktelser til energiomstilling, bærekraftig utvikling, klima og miljø.  

Velkommen til "Testination Lofoten". 

 • Norges lengste fergesamband går til Lofoten og skal drives på hydrogen fra 2025.  
 • Lofoten har tre flyplasser som skal bidra til utslippsfri luftfart fra 2026.
 • Og samtidig skal sjømatnæringen tilby verdens reneste sjømat på det europeiske markedet.  

Speed date: Har du innspill eller løsninger å tilby et tradisjonsrikt men samtidig innovativt næringsliv i verdensklasse? Ta kontakt med oss. Bli med i utviklingen av lavutslippssamfunnet Lofoten! Vi kan ikke gjøre jobben alene. Vi ser etter partnerskap for effektiv omstilling. 

Vi inviterer innovative prosjektpartnere på date med Lofoten – De grønne øyene.  

Vi er til stede under hele Arendalsuka 2023, og inviterer nye pilotpartnere til å teste ut lavutslipps teknologi i Lofoten. Vi ser etter virksomheter, organisasjoner og enkeltpersoner som har gode løsninger for lavutslippssamfunnet som kan bidra til grønn omstilling i Distriktsnorge. Hvordan kan din løsning bidra til at framtidas Lofoten drives på fornybar energi som bygger opp under vårt livskraftige næringsl

Medvirkende
 • Maria Varteressian, Politisk rådgiver (Ap), Klima- og miljødepartementet
 • Bård Ludvig Torheim, Stortingsrepresentant (H), Høyre
 • Alfred Jens Bjørlo, Storingsrepresentant (V), Venstre
 • Ellen Hambro, Direktør, Miljødirektoratet
 • Anne Romsaas, Fagsjef for bærekraft, KS
 • Elin Dahlseng Eide, Fylkesrådsleder (Ap), Nordland fylkeskommune
 • Elisabeth Mikalsen, Ordfører og leder av Lofotrådet, Røst kommune
 • Carina Olset Hovda, Programleder, Corporate Communications
 • Laura Johanne Olsen, Programleder for Lofoten De grønne øyene, Lofotrådet
 • Line R. Samuelsen, Reiselivssjef, Destination Lofoten
 • Randi Lervik, Prosjektleder for Lofotkraft Muligheter AS, Lofotkraft
Kontaktperson
Laura Johanne Olsen, Leder for programmet Lofoten – De grønne øyene 2030, Lofotrådet, 90 75 12 75, Laura.Johanne.Olsen@lofotradet.no
Universell utforming
Tegnspråktolking
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1046