til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Næringslivet må forske, utvikle og innovere mer. Hvordan kan universiteter og høyskoler bidra?

Arrangør
Universitetet i Agder, NTNU, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, Høyskolen Kristiania, OsloMet, UiT Norges arktiske universitet
Dag
Torsdag 17/8 2023 15:00 - 15:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
Forskning , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Norge har en lavere andel FoU enn våre nordiske naboer og land vi liker å sammenligne oss med, målt i prosent av BNP. Særlig lav er andelen FoU utført og finansiert av næringslivet. Dette vil regjeringen gjøre noe med og setter som mål at FoU-investeringene i næringslivet skal utgjøre to prosent av BNP innen 2030. Arbeidet med en strategi for å nå målet er i gang. Målet tilsvarer nær en dobling på åtte år – hvordan skal det la seg gjøre? 

 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023-2032) spør hvordan det offentlige kan legge til rette for en styrking av næringslivets egen innsats for forskning og forskningsdrevet innovasjon. Vi spør - hvilken rolle bør universiteter og høyskoler ta for å bidra til realiseringen av to-prosentmålet? Og kjenner næringslivet sin besøkelsestid? Skal universiteter og høyskoler ha en rolle i dette i det hele tatt? Og er egentlig samspill mellom næringsliv og akademia et suksesskriteria for å nå to-prosentmålet?

 

Vi samler toppolitikere, næringslivet og akademia, og lar Ketil Raknes lede oss gjennom spennende case og en aktuell debatt om to-prosentmålet.

 

Velkommen! 

Medvirkende
  • Anne Kjersti Fahlvik, Områdedirektør - Innovasjon i næringsliv og offentleg sektor, Forskingsrådet
  • Lise Selnes, Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen, Arbeiderpartiet
  • Lars Christian Bacher, CEO, Morrow
  • Gjermund Løyning, Direktør regioner og samfunn, NHO
  • Toril Nagelhus Hernes, Prorektor for nyskaping/Leder UHR-Innovasjon, NTNU/UHR
  • Ketil Raknes, Instituttleder, Kristiania
  • Inger Johnsen, Kommunikasjonssjef, Troms Kraft AS
Kontaktperson
Erle Wright Severinsen, Seniorrådgiver samfunnskontakt, Universitetet i Agder, 98645546, erle.wright.severinsen@uia.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
3380