til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan kan tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeid fremme seksuell​ helse blant minoriteter?​

Arrangør
Nasjonalt SRHR-nettverk, OsloMet, Unge funksjonshemmede, Sex og samfunn, Sex og Politikk, Helsesenter for papirløse migranter, Norsk forening for klinisk sexologi, Regionalt senter for kjønnsinkongruens i Midt-Norge, Likestillingssenteret
Dag
Onsdag 16/8 2023 10:15 - 11:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
Antall plasser i lokalet
48
 


Om arrangementet

Nasjonalt SRHR*-nettverk jobber blant annet for å bedre tilbudet og rettigheter for utsatte grupper. Under fire arrangementer på Arendalsuka vil vi diskutere tiltak for å sikre at minoriteter inkluderes i arbeid for seksuell helse.  

Dette arrangementet vil ha fokus på likeverdige tjenester, og vi spør: 

Hvordan kan tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeid fremme seksuell​helse blant minoriteter?

Vi ønsker å se på hvilke barrierer pasienter kan møte i helse- og sosialtjenesten, og diskutere hvordan vi kan bryte disse barrierene. Hvordan jobber man tverrfaglig og tverrsektorielt for å nå minoriteter?

Innledere:

  • Live Mehlum, Norsk forening for klinisk sexologi: Seksuell helse i fengselshelsetjenesten
  • Tone Størseth Moksnes, Regionalt senter for kjønnsinkongruens Midt-Norge: Presentasjon av nytt behandlingsforløp for personer med kjønnsinkongruens
  • Marit Stene Severinsen, Kirkens bymisjon, Helsesenter for papirløse migranter: Pilot for å bedre papirløse migranters tilgang til sine helserettigheter i kommunalt helsevesen
  • Kim Fangen, Oslo Met: Emne om hiv og seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert erfaringskonsulent

Ordstyrer er Nora Thunem, Unge funksjonshemmede

I etterkant av arrangementet vil vi invitere til en politisk debatt med tittelen Hvordan kan vi inkludere minoriteter i arbeidet for seksuell helse?

 

Bakgrunn:
Nasjonalt SRHR-nettverk mener at alle mennesker har rett til et likeverdig offentlig tilbud. Grupper må ikke bli usynliggjort og stigmatisert, og vi må styrke deres rettssikkerhet. Et interseksjonelt perspektiv er viktig for å ivareta alle minoriteter, øke mangfold og jobbe forebyggende. Det er behov for forskning for å identifisere og lære mer om målgruppene, og det må jobbes tverrsektorielt for å nå målgruppene.

*SRHR står for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Medvirkende
  • Live Mehlum, Norsk forening for klinisk sexologi
  • Tone Størseth Moksnes, Regionalt senter for kjønnsinkongruens Midt-Norge
  • Marit Stene Severinsen, Kirkens bymisjon, Helsesenter for papirløse migranter
  • Kim Fangen, OsloMet
  • Nora Thunem, Unge funksjonshemmede
Kontaktperson
Anneli Rønes, Koordinator, Nasjonalt SRHR-nettverk, 92084027
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
506