til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan kan seksualitetsundervisning sikre at minoriteter får god og relevant informasjon?

Arrangør
Nasjonalt SRHR-nettverk, OsloMet, Unge funksjonshemmede, Sex og samfunn, Sex og Politikk, Helsesenter for papirløse migranter, Likestillingssenteret, Norsk forening for klinisk sexologi, Regionalt senter for kjønnsinkongruens i Midt-Norge, Kirkens Bymisjon Aksept
Dag
Onsdag 16/8 2023 09:15 - 10:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
Antall plasser i lokalet
48
 


Om arrangementet

Nasjonalt SRHR*-nettverk jobber blant annet for å bedre tilbudet og rettigheter for utsatte grupper. Under fire arrangementer på Arendalsuka vil vi diskutere tiltak for å sikre at minoriteter inkluderes i arbeid for seksuell helse.  

Dette arrangementet vil ha fokus på seksualitetsundervisning i et livsløpsperspektiv, og vi spør: 

Hvordan kan seksualitetsundervisning sikre at minoriteter får god og relevant informasjon?

Vi ønsker å se på kompetanse, eller den manglende kompetansen, hos den som underviser elever, og til fagfolk som skal snakke med personer i alle aldre om seksualitet. Hvordan kan vi løse denne utfordringen? Og hva bør være innholdet i undervisningen dersom vi skal nå minoriteter?

Innledere:

  • Louise Gabrielsen, Sex og samfunn: Kjønn og identitet
  • Vilde Senje, Sex og Politikk: Seksualitetsundervisning på samisk
  • Carina Carlsen, Likestillingssenteret: Eldre og seksuell helse

Ordstyrer for arrangementet vil være Tore Holte Follestad, OsloMet.

I etterkant av arrangementet vil vi invitere til en politisk debatt med tittelen Hvordan kan vi inkludere minoriteter i arbeidet for seksuell helse?

 

Bakgrunn:
Nasjonalt SRHR-nettverk mener at alle mennesker har rett til et likeverdig offentlig tilbud. Grupper må ikke bli usynliggjort og stigmatisert, og vi må styrke deres rettssikkerhet. Et interseksjonelt perspektiv er viktig for å ivareta alle minoriteter, øke mangfold og jobbe forebyggende. Det er behov for forskning for å identifisere og lære mer om målgruppene, og det må jobbes tverrsektorielt for å nå målgruppene.

*SRHR står for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Medvirkende
  • Louise Gabrielsen, Sex og samfunn
  • Vilde Senje, Sex og Politikk
  • Carina Carlsen, Likestillingssenteret
  • Tore Holte Follestad, OsloMet
Kontaktperson
Anneli Rønes, Koordinator, Nasjonalt SRHR-nettverk, 92084027
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
554