til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan skal minoritetsperspektivet sikres i helsefaglige utdanningsløp?

Arrangør
Nasjonalt SRHR-nettverk, OsloMet, Unge funksjonshemmede, Sex og samfunn, Sex og Politikk, Helsesenter for papirløse migranter, Likestillingssenteret, Norsk forening for klinisk sexologi, Regionalt senter for kjønnsinkongruens i Midt-Norge
Dag
Onsdag 16/8 2023 08:15 - 09:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
Antall plasser i lokalet
48
 


Om arrangementet

Nasjonalt SRHR*-nettverk jobber blant annet for å bedre tilbudet og rettigheter for utsatte grupper. Under fire arrangementer på Arendalsuka vil vi diskutere tiltak for å sikre at minoriteter inkluderes i arbeid for seksuell helse.  

Dette arrangementet vil ha fokus på kunnskap og kompetanse i tjenestene, og vi spør: 

Hvordan skal minoritetsperspektivet sikres i helsefaglige utdanningsløp?

I dette arrangementet får vi høre om ulike eksempler fra helsefaglige utdanningsløp som inkluderer minoritetsperspektiver, samt panelistenes tanker om hvorfor vi ser stor ulikhet i hvordan helsefaglige utdanningsløp tematiserer seksualitet. Vi vil også diskutere rammevilkår for helsefaglige utdanninger og mulighetsrommet de har for å øke og sikre intern kompetanse. For hvem har egentlig ansvaret for at de helsefaglige utdanningene har kompetanse på minorietsperspektiver og seksualitet? 

Innledere:

  • Kristina Areskoug Josefsson, OsloMet/University West og Ada Svarstad Solberg, OsloMet: Kartlegging av SRHR i forskrift og lokale program-, studie- og emneplaner for utvalgte utdanningsløp i Norge
  • Tore Holte Follestad, OsloMet: Seksuell helse for alle
  • Nora Thunem, Unge funksjonshemmede: Sex som funker
  • Hanne N. Bjørnsen, NTNU Trondheim: Seksuell helsE-læring. En e-læring for landets master i helsesykepleie og jordmorfag

Ordstyrer for arrangementet vil være Vilde Senje, Sex og Politikk

I etterkant av arrangementet vil vi invitere til en politisk debatt med tittelen Hvordan kan vi inkludere minoriteter i arbeidet for seksuell helse?

 

Bakgrunn:

Nasjonalt SRHR-nettverk mener at alle mennesker har rett til et likeverdig offentlig tilbud. Grupper må ikke bli usynliggjort og stigmatisert, og vi må styrke deres rettssikkerhet. Et interseksjonelt perspektiv er viktig for å ivareta alle minoriteter, øke mangfold og jobbe forebyggende. Det er behov for forskning for å identifisere og lære mer om målgruppene, og det må jobbes tverrsektorielt for å nå målgruppene.

*SRHR står for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Medvirkende
  • Tore Holte Follestad, OsloMet
  • Nora Thunem, Unge funksjonshemmede
  • Hanne N. Bjørnsen, NTNU
  • Vilde Senje, Sex og Politikk
  • Kristina Areskoug Josefsson, OsloMet/University West
  • Ada Svarstad Solberg, OsloMet
Kontaktperson
Anneli Rønes, Koordinator, Nasjonalt SRHR-nettverk, 92084027
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
613