til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

En offensiv offentlig politikk for kunstig intelligens i helsetjenesten

Arrangør
Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN), Visual Intelligence, CAIR - senter for forskning på kunstig intelligens
Dag
Tirsdag 15/8 2023 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Helse , Forskning
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Det nasjonale nettverket for kunstig intelligens i helsetjenesten (KIN), Norwegian Artificial Intelligence Consortium (NORA), Visual Intelligence - (Universitetet i Tromsø) og CAIR - Senter for forskning på kunstig intelligens (Universitetet i Agder) ønsker velkommen til et arrangement hvor vi utforsker potensialet til kunstig intelligens i helsesektoren og diskuterer hvordan vi kan realisere et mer effektivt, tilgjengelig og kvalitetsfokusert helsevesen.

Foredragsholdere inkluderer:

  • Statssekretær Ellen Rønning Arnesen (Ap) fra Helse- og omsorgsdepartementet
  • Shahzad Rana, fra Sentralstyret til Høyre
  • Klas Pettersen, daglig leder i NORA.ai
  • Lucie Aunan, Divisjonsdirektør Tjenesteutvikling i Direktoratet for e-helse 
  • Finn Henry Hansen, leder for Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN)
  • Morten Goodwin, Professor ved UiA og nestleder ved CAIR
  • Robert Jenssen, Professor ved UiT og leder for SFI Visual Intelligence

KI-løsninger vil bli stadig mer vanlige og effektive verktøy, for å diagnostisere sykdom, skreddersy individuelt tilpassede behandlinger og for å oppnå bedre logistikk og ressursutnyttelse. I dette arrangementet løfter vi spørsmål om hva som skal til for at norsk helsetjeneste skal kunne ta i bruk de muligheter som kunstig intelligens (KI) nå åpner. Vi har derfor samlet noen ledende fagfolk, forskere og beslutningstakere for å dele kunnskap og erfaringer, og for å drøfte utfordringene i dialog med politikere. 

Den overordnede problemstillingen som reises i dette arrangementet er hvorvidt vi som nasjon har rigget oss med tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og handlekraft som gjør oss i stand til å gripe mulighetene. Har vi i tilstrekkelig grad avklart roller og ansvar for for de ulike aktørene innen kunstig intelligens i helsetjenesten? 

En slik avklaring gjelder roller og ansvar for nasjonale helsemyndigheter, regionale helseforetak, helseforetak, kommuner, nasjonale og/eller regionale kompetansemiljøer, utdannings- og forskningsmiljøer, næringsliv, tekniske kontrollorgan og organer for kvalitetssikring/validering. 

Mer sammenfattende adresseres spørsmålet om vi har en tilstrekkelig offensiv offentlig politikk som kan legge til rette for en innovativ, trygg og sikker bruk av KI-løsninger i norsk helsetjeneste.

Kontaktperson
Alex Moltzau, AI Policy, Governance, Ethics and International Partnerships, Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, 93452225
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1084