til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Migrene og samfunnsmessige gevinster av bedre hodepineomsorg

Arrangør
Rud Pedersen, Hodepine Norge
Dag
Onsdag 16/8 2023 08:00 - 09:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Arbeidsliv
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Restauranten
 


Om arrangementet

Hodepinesykdommer rammer mange, og nær 800 000 personer har migrene i Norge. Migrene er vanligst hos de under 50 år og flest kvinner rammes. Hodepinelidelser er den viktigste årsaken til tap av helse for personer under 50 år og påfører både den enkelte og samfunnet store kostnader i form av bl.a. tapt livskvalitet og sykefravær. Migrene forårsaker årlig 2 millioner fraværsdager fra jobb og skole, og utbetalinger fra NAV utgjør over 1,6 milliarder kroner årlig.

Den nasjonale hjernehelsestrategien fastslår at hodepinesykdommer er en folkehelseutfordring. Likevel står det ingenting om dette i den nylig fremlagte folkehelsemeldingen. Hvorfor ikke?

 

Fagpersoner og politikere inviteres til en panelsamtale, der vi blant annet spør:

 • Hva skal til for at hodepinesykdommer tas på større alvor som folkehelseutfordring?
 • Hva kan vi gjøre i helsetjenesten for å sikre personer med hodepinesykdommer bedre behandling?
 • Hvordan kan de frivillige organisasjonenes likepersonsarbeid utfylle og styrke tilbudet?
 • Hva bør en ny hjernehelsestrategi fra 2024 inneholde for å skape en bedre hverdag for mennesker med hodepinesykdom?


Sponsorer: Novartis og Pfizer

Medvirkende
 • Tone W. Trøen, stortingsrepresentant, Høyre
 • Tove Elise Madland, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Johannes Bjørnstad Tyrihjell, senior economist, Oslo economics
 • Aud Nome Dueland, nevrolog, Sandvika nevrosenter
 • Magne Fredriksen, styreleder, Hjernerådet
 • Therese Stoveland Alfsen, pasient, Hodepine Norge
 • Olav Elvemo, styremedlem, Hodepine Norge
 • Tore Wergeland Meisingset, postdoktor, Norsk senter for hodepineforskning NorHEAD
 • Mona Høvset, debattleder, Rud Pedersen
Kontaktperson
Olav Elvemo, styremedlem, Hodepine Norge, 91340894, olav.elvemo@hodepinenorge.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
5729