til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Lek eller læring - jatakk, begge deler!

Arrangør
Tekna, Vitensenteret, STEM for fremtiden, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Dag
Tirsdag 15/8 2023 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Utdanning , Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Vitensenteret
 


Om arrangementet

Bli med når Tekna, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og Vitensenteret Sørlandet/Vitensenterforeningen inviterer til panelsamtale.

Vil du se hvordan praktisk læring kan gjøres? Vitensenteret Sørlandet holder åpent i forbindelse med arrangementet, og deres utstillinger vil være tilgjengelig for publikum i timen etter panelsamtalen.

Program:

11:00: Vel møtt! Enkel servering.

11:15: Panelsamtale:

 • Sindre Lysø (Ap), statssekretær, Kunnskapsdepartementet
 • Elisabet Haugsbø, president, Tekna
 • Lars L. Marøy, styreleder i Vitensenterforeningen og direktør for VilVite
 • Hilde Inntjore, viserektor, UiA
 • Guro Rørvik, leder, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NTNU)
 • Kjersti Lie, HR-rådgiver, Å Energi AS
 • Moderator for panelsamtalen: Birgitte Jordahl, seniorrådgiver, Tekna

12:00: Omvisning av stands og eksperimenter for deltakere som ønsker

13:00: Vitensenteret er åpent for gjester frem til kl 13:00

 

Tema:

Barn og unges motivasjon for skole faller gjennom grunnskolen, og er lavest i 10. klasse. For matematikk og naturfag er overgangen til ungdomsskolen spesielt krevende. Så hvordan kan vi skape en mer variert og praktisk skolehverdag og holde motivasjonen til elevene oppe?

Kompetanse innen teknologi- og realfag er nøkkelen til å løse mange av de store utfordringene vi nå står ovenfor.  For å møte den stigende etterspørselen i et arbeidsliv i rask endring, og den omstillingen samfunnet skal igjennom drevet av digitalisering og bærekraft, trenger vi at den oppvoksende generasjon får solid kunnskap innen de realfaglige disiplinene gjennom hele skoleløpet.

Realfagene er svært enkle å gjøre praktiske. Det er mange pedagogiske verktøy og metoder som kan tas i bruk, og det ligger et godt grunnlag for å utøve praktisk læring i langt større grad gjennom bruk av eksterne ressurser utenfor skolen. Med realfagslærere som behersker faget de underviser i og som har en «verktøykasse» til disposisjon i form av godt utstyr og samarbeidspartnere ligger det til rette for en ny generasjon problemløsere. Likevel har tilstrømmingen til lærerutdanningene falt dramatisk på svært kort tid, og rekrutteringen til særlig matte og fysikk svikter i skolene. Hvordan kan skolen i større grad ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling? Klarer skolen å ruste elevene for behovene “der ute” i arbeidslivet?

Endringer tar tid, men vi vet hva som motiverer og trigger realfagsinteresse hos barn og unge: å møte rollemodeller, løse praktiske oppgaver, bryne seg på virkelighetsnære problemstillinger, se fagene i kontekst, og få bedre kunnskap om nødvendigheten og mulighetene innen fagene. Alt ansvaret kan ikke ligge hos lærerne. Gjennom satsingen STEM for fremtiden vil vi bl. a arbeide for å fremme praktiske og elevaktive tiltak, og legge til rette for økt samarbeid mellom skole, utdanning og arbeidsliv.

 

Medvirkende
 • Sindre Lysø (Ap), Statssekretær, Kunnskapsdepartementet
 • Elisabet Haugsbø, President, Tekna
 • Lars L. Marøy, administrerende direktør, Vil Vite
 • Hilde Inntjore, viserektor, UiA
 • Guro Rørvik, leder, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NTNU)
 • Kjerti Li, Rådgiver HR, Å Energi AS
 • Birgitte Jordahl, moderator, Tekna
Kontaktperson
Anne Eklund Hiorth, Koordinator, Tekna, 92645284, aek@tekna.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1749