til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Byvekstavtaler – hvordan få nullvekst i byene?

Arrangør
Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen
Dag
Torsdag 17/8 2023 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Samferdsel og mobilitet , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
 


Om arrangementet

Hva gjør byvekstavtalene til et godt grep for å nå nullvekstmålet, og hva er viktig fremover? Byvekstavtaler er et felles forpliktende samarbeid mellom stat, kommuner og fylkeskommuner. Målet med avtalene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Byvekstavtalene er et viktig satsningsområde for staten, som går inn med betydelige midler i samarbeidet. Avtalene berører innbyggernes transporttilbud og samfunnets mulighet til å bli mer klima- og miljøvennlig – og de byene som ikke har avtale, ønsker seg det.

Medvirkende
  • Knut Sletta, Jernbanedirektør, Jernbanedirektoratet
  • Ove Myrvåg, Direktør økonomi og virksomhetsstyring, Statens vegvesen
  • Anne Iren Fagerbakke, Kommunaldirektør for klima, miljø og byutvikling, Bergen kommune
  • Christel Borge, Administrerende direktør, Entur
  • Valgerd Svarstad Haugland, Statsforvalter, Viken
  • Sefrid Jakobsen, Fagdirektør mobilitet og samfunn Østlandet og moderator, Jernbanedirektoratet
Kontaktperson
Line Poppe, Seniorrådgiver kommunikasjon, Jernbanedirektoratet, 41102090
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
824