til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan sikre brukerinvolvering i utviklingen av digital hjemmeoppfølging

Arrangør
Senter for ehelse, Universitetet i Agder
Dag
Mandag 14/8 2023 20:00 - 21:00
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Digitalisering , Helse
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Digital hjemmeoppfølging, hvor deler av helsetjenesten flyttes hjem til pasienten, er et viktig virkemiddel for å lykkes med pasientens helsetjeneste og utviklingen av en bærekraftig helsetjeneste for fremtiden. Digital hjemmeoppfølging kan tilrettelegge for et helhetlig pasientforløp og at pasientene i større grad blir en kompetent og aktiv deltaker i pasientforløpet. Slike løsninger kan også gi pasienten tilgang til egne helsedata, inkludert innsyn i egen journal. Innføring av digital hjemmeoppfølging kan således bidra til økt kvalitet på tjenestene til brukere, pårørende og helsepersonell, samt gi økt omsorgskapasitet. Ulike gevinstrealiseringsrapporter påpeker imidlertid at manglende involvering av ulike interessenter, inkludert brukere av teknologien, kan hemme en vellykket implementering av teknologi. Brukerinvolvering er ikke bare viktig ved implementering av teknologi, men også ved utvikling av helse- og omsorgstjenester. Det mangler imidlertid en helhetlig plan og organisering for å sikre brukermedvirkning i utviklingen av slike helsetjenester i regionen (Helse Sør-Øst, 2021).  

I regi av Senter for e-helse ved Universitetet i Agder vil vi invitere til diskusjon rundt strategi for involvering av pasienter i prosessen med utvikling av digital hjemmeoppfølging. Vi vil først gi en kort introduksjon til hva brukerinvolvering i tjenesteutvikling innebærer før vi presenterer forskning fra prosjektet Digitale pasientforløp (DIGPAS), som gir et praktisk eksempel på hvordan brukerinvolvering i utvikling av digital hjemmeoppfølging kan gjennomføres. Det skal også avholdes en debatt med inviterte fagfolk, forskere, erfaringskonsulent og politikere om hvordan vi kan sikre brukerinvolvering i utviklingen av digital hjemmeoppfølging.  

De som deltar i paneldebatten er:

Lucie Aunan, Divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse

Kjetil Nyhus, Direktør for teknologi og innovasjon, SSHF

Christine Widding Kaspersen - prosjektleder digital hjemmeoppfølging RKG ehelse Agder

Sally Vennesland, Fylkestingspolitiker fra Høyre, Nestleder i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet

Kim Fangen, erfaringskonsulent, SSHF og UiA

Ingrid Jeppestøl, helsefagarbeider med brukererfaring - har hatt diabetes type 1 i 11 år

 

 

Medvirkende
  • Hege Mari Johnsen, Førsteamanuensis, Universitetet i Agder
  • Ellen M Iveland Ersfjord, Postdoktor, Universitetet i Agder
  • Anita Øgård-Repål, Førsteamanuensis, Universitetet i Agder
  • Kim Fangen, Erfaringskonsulent, Sørlandet Sykehus Kristiansand
Kontaktperson
Hege Mari Johnsen, Førsteamanuensis, Universitetet i Agder, 97515773
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1158