til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


En mer praktisk og motiverende ungdomsskole?

Arrangør
Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet
Dag
Mandag 14/8 2023 14:00 - 14:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Stedsbeskrivelse:
Hjertekammeret
Antall plasser i lokalet
147
 


Om arrangementet

Ungdata viser at flere stadig flere av elevene på ungdomsskolen skulker og opplever skolen som kjedelig. Samtidig opplever mange elever skolen som stressende.
Det er tverrpolitisk enighet i at ungdomsskolen både skal endres og bli mer praktisk. Støre-regjeringen har varslet en stortingsmelding om hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling i 5.-10.-trinn. Høyre sier på sin side at de vil gjennomføre en helhetlig ungdomsskolereform hvor det skal stilles strengere krav til lærere og elever med mål om å øke læring, trivsel og motivasjon.  
Ambisjonene om en mer praktisk og variert skole er ikke ny, men føyer seg inn i en rekke tidligere satsninger, så vel som i fagfornyelsen. Tiltak som er prøvd ut er blant annet flere valgfag og et eget arbeidslivsfag.
Men hva betyr det egentlig at skolen skal være mer praktisk?
Hva mener elevene? Hva sier lærerne? Er en mer praktisk skole mulig? Og vil det ha noe å si for elevenes motivasjon?

Medvirkende
  • Anders Bakken, Forsker, NOVA, OsloMet
  • Jørn Ljunggren, Forsker, NOVA, OsloMet
  • Steffen Handal, Leder, Utdanningsforbundet
  • Petter Andreas Lona, Leder, Elevorganisasjonen
  • Jan Tore Sanner, Stortingspolitiker (H), Stortingets utdannings- og forskningskomité
  • Ole Jacob Madsen, Psykolog, Universitetet i Oslo
  • Elise Wedde, Utdanningsforbundet
  • Elise Waagen, Stortingspolitiker (Ap), Stortingets utdannings- og forskningskomité
Kontaktperson
Trond, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet, 90180069
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1717