til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Unge utenfor fellesskapet – Hvordan får vi flere med inn?

Arrangør
Tænketanken Mandag Morgen, Nordisk Ministerråd, Frivillighet Norge
Dag
Tirsdag 15/8 2023 08:30 - 09:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Inkludering , Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Nordens telt
Stedsbeskrivelse:
Tyholmen
 


Om arrangementet

Alle unge mennesker trenger å være en del av et fellesskap. Dessverre er det ikke alle som har denne muligheten i dag. En rekke barrierer bidrar til økende misnøye og ensomhet i Norden. Derfor samler vi unge, eksperter og sivilsamfunnsaktører for å løse en viktig fellesnordisk utfordring: Hvordan får vi flere unge med inn?

Norge og resten av Norden er kjent for sitt fantastiske foreningsliv, og det finnes så mange positive fritidsfellesskap å engasjere seg i. Fellesskap der du kan styrke selvfølelsen, få nye venner og dyrke interessene dine - enten det er ski, frimerker, rollespill eller noe helt annet.

Dessverre er det ikke alle som er med, og de siste årene har utviklingen gått i feil retning: I hele Norden ser vi at stadig flere unge mistrives og føler seg utenfor. Problemet er særlig stort for unge i utsatte posisjoner, og mange av dem risikerer å havne på siden av samfunnet.

For å få flere unge til å delta må vi overvinne en rekke ulike barrierer hos de unge selv, hos foreldrene, i lokalsamfunnet, i lovverket og på grunn av geografiske utfordringer.

Debatten i Arendal er den fjerde av fem debatter, og fokuserer spesielt på de barrierene som finns og kommer til uttrykk hos de unge selv.  Debattene bindes sammen av en stafettutfordring som går fra fra debatt til debatt.

Medvirkende
  • Margrete Bjørge Katanasho, Styreleder, LNU
  • Maja Enerhaug Egge, 1. Nestleder, Press - Redd Barna Ungdom
  • Inger Aasgaard, Seniorrådgiver, Barneombudet
  • Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær (moderator), Frivillighet Norge
  • Aase Aamland, Fylkeslege og leder for helse- og sosialavdelingen, Statsforvalteren i Agder
Kontaktperson
Magnus Korning Andersen, Analytiker, Tænketanken Mandag Morgen, +45 53733513
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1194