til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kan vi stole på data? Muligheter og utfordringer i bruk av klimadata

Arrangør
UN Global Compact, Footprint, DNV
Dag
Mandag 14/8 2023 15:30 - 16:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Torvet 1A
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Statlige retningslinjer, og forventninger og krav fra eiere, investorer, banker, kunder og andre interessenter, betyr at virksomheter må rapportere på sine CO2-utslipp, også ut i verdikjeden. Dette er komplekst og krevende. Hvordan skal man lykkes med å samle inn data som kan kvantifiseres, forstås og brukes? Og sist, men ikke minst, kan man stole på dataene?

Stadig flere offentlige og private virksomheter tar klimakutt på alvor, og ser det som en forretningsstrategisk aktivitet. Bakteppet er sammensatt:  

 • Brussel bruker EU hele den regulatoriske verktøykassen for drive gjennom det grønne skiftet.  Nye krav og forventninger til hvordan bedrifter rapporterer på klima etableres gjennom CSRD og ESRS.  

 • Norge absorberer lovverket fra EU i et rekordhøyt tempo, og staten bruker sin makt som eier. Siste eierskapsmelding sier at statseide selskaper nå er forpliktet til å samle inn og rapportere på store mengder utslippsdata langt ut i verdikjedene.  

 • Stadig flere bedrifter velger å forplikte seg til frivillige rammeverk for utslippsreduksjon, som Sience Based Targets.  

Som en konsekvens møter både store og små virksomheter krav og forventninger fra kunder, leverandører, banker, myndigheter og andre interessenter om dokumentasjon på klimagassutslipp fra virksomhetens aktiviteter, produkter og tjenester.  

Kontroll på klimadata er med andre ord i økende grad en forutsetning for «licence to operate». Da forsterkes behovet for oversikt og kontroll med selskapets direkte og indirekte utslipp. Men, mange opplever at innsamling og rapportering av utslippsdata langs verdikjeden kan være en krevende øvelse. 

Hvilke data er relevant og hvordan bruker man data til å drive positive endringer? Hvordan jobber noen av Norges ledende virksomheter med akkurat denne tematikken? Disse spørsmålene stiller UN Global Compact Norge, DNV og Footprint på scenen til Fremtidens Næringsliv, Torvet 1A den 14. August kl. 15:30-16:30. 

Innledning v/ UNGC, Kim Gabrielli 
Moderator:  Bastian Klunde, Footprint, en del av Sopra Steria

Panel 1: 
Mikkel Skou, DNV
Cato Esperø, Wärtsila
Alexandra Paltschik Rønneberg, KLP

Panel 2:
Marta Nevøy Bjørkestrand, Kongsberg Gruppen
Henrik Fonahn, Footprint
Line Asker, DNB

Medvirkende
 • Kim Gabrielli, Administrerende direktør, UN Global Compact Norge
 • Bastian Klunde, Rådgiver analyse, klima og bærekraft, Footprint
 • Mikkel Skou, Managing Director Veracity by DNV, DNV
 • Marta Nevøy Bjørkestrand, VP Bærekraft, Kongsberg Gruppen
 • Cato Esperø, Sales Director Norway, Wärtsila Marine Power
 • Henrik Fonahn, Seniorrådgiver bærekraftimplementering og organisasjonsendring, Footprint
 • Line Asker, Fagleder bærekraft, DNB
 • Alexandra Paltschik Rønneberg, Rådgiver for samfunnsansvar og bærekraft, KLP
Kontaktperson
Magnus Dahlen, Myndighetskontakt, DNV, +4795891939, magnus.dahlen@dnv.com
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1097