til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Krafttak for luftfart krever trepartssamarbeid

Arrangør
NHO Luftfart, LO
Dag
Onsdag 16/8 2023 11:00 - 12:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
1 etasje
Antall plasser i lokalet
130
 


Om arrangementet

Luftfartsnæringen har satt seg som mål å være verdensledende på klimaløsninger og skal være fossilfri innen 2050. De norske flyselskapene ønsker å ta en ledende rolle i det grønne skiftet. Regjeringen har satt seg ambisiøse mål for en økonomisk, sosial, geografisk og klimamessig bærekraftig norsk luftfart gjennom sin luftfartsstrategi. 

Fossilfri luftfart er ikke bare et viktig klimatiltak, men en forutsetning for spredt bosetning og verdiskaping i vårt lange land. Med de riktige grepene kan vi i felleskap styrke konkurransekraften til norsk luftart, opprettholde norske arbeidsplasser, gjøre Norge til et enda mer attraktivt reisemål og skape norske industriarbeidsplasser innen produksjon av bærekraftig flydrivstoff (SAF). Hva skal til for at norsk luftfart kan gå i front i den grønne omstillingen og dermed bidra til å sikre norske arbeidsplasser, verdiskaping og et godt flytilbud?  

EU har bidratt med kraftfulle virkemidler for å gjøre europeisk luftfart grønn. Bransjen ønsker dette velkommen. Dette vil imidlertid kreve en enorm omstilling. Symbolpolitikk, særnorske avgifter og omsetningskrav med minimal klimaeffekt bidrar ikke til dette – heller tvert imot. Nå må også norske myndigheter på banen. Vi ønsker å sette mål for utslippsreduksjoner innen 2030 som er mer ambisiøse enn det som følger av Paris-avtalen og vedtatt politikk i EU. Økte mål for utslippsreduksjoner må følges av mer effektiv virkemiddelbruk enn i dag.  

LO og NHO Luftfart ønsker derfor et forsterket samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet for å utvikle norsk luftfart til å bli den meste klima- og miljøvennlige transportformen i Norge. Vi er utålmodige på å komme i gang med skalering av tiltak som virkelig monner for å nå felles målsettinger, men som ikke bransjen klarer å løfte på egenhånd  

Er norske myndigheter klar til å ta denne ballen ved å gå i dialog med bransjen? Det er vi. 

Velkommen til debatt! 

Medvirkende
  • Peggy Hessen Følsvik, Leder, LO
  • Ole Erik Almlid, Administrerende direktør, NHO
  • Erik Lahnstein, Administrerende direktør, NHO Luftfart
  • Per Skorge, Administrerende direktør, Norges Skogeierforbund
  • Jon-Ivar Nygård, Samferdselsminister, Samferdselsdepartementet
  • Anne-Sissel Skånvik, Styreleder, NHO Luftfart
  • Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant, SV
  • Erlend Larsen, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Sissel M. Skoghaug, Første nestleder/Leder, LO/LO Luftfart
  • Sigrun Gjerløw Aasland, Daglig leder, ZERO
Kontaktperson
Camilla Rise, NHO Luftfart, 45435153
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
805