til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Tre - framtidens materiale

Arrangør
Norges Skogeierforbund, SirkTre, Trefokus
Dag
Torsdag 17/8 2023 12:00 - 13:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Kinosalen
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

For å nå klima- og miljømålene må vi redusere forbruket av de fossile ressursene og erstatte disse med fornybare produkter. Verden er helt avhengig av å bruke tre til å lage fornybare produkter dersom vi skal lykkes med å løse klimautfordringen. FNs klimapanel viser at vi må bruke mer råstoff fra skogen, men det er ikke nok til alle behov. Derfor er overgangen til en sirkulær bioøkonomi en viktig forutsetning for å klare å løse klimautfordringen. 

Dette er bakgrunnen for at SirkTRE, Trefokus og Skogeierforbundet arrangerer seminar om bruk og ombruk av tre. Hva skal til for at vi får brukt trevirke på best måte – flere ganger? Vi vil høre om arbeidet med å bygge opp et marked for ombruksmaterialer, hva som skal til for at vi skal tenke sirkulært i nye bygninger, og det blir presentert spennende eksempler på hva som er mulig å få til!

Medvirkende
  • Per Skorge, Administrerende direktør, Norges Skogeierforbund
  • Gunnar Adolf Aanesland, Styreleder, Aanesland Treindustrier
  • Emil Andresen Rygh, Daglig leder, Sirkulær ressurssentral
  • Kristin Vedum, Tredriver, Tredriveren i Agder
  • Kristine Nore, Prosjektleder, SirkTre
Kontaktperson
Ellen Alfsen, direktør, kommunikasjon og samfunnskontakt, Norges Skogeierforbund, +4790931965
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
625