til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Dårlig inneklima i barnehager og skoler er et folkehelseproblem.

Arrangør
GK Norge, LHL
Dag
Onsdag 16/8 2023 13:00 - 13:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeidsliv , Helse
Språk
Norsk
Sted
Madam Reiersen
Stedsbeskrivelse:
Inne
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for GK viser at skoler og barnehager er de arbeidsplassene med dårligst inneklima. To av fem ansatte i skole og barnehage opplever dårlig eller svært dårlig inneklima, noe som går ut over helse, trivsel og produktivitet.  

Det er særlig manglende eller dårlig ventilasjon og feil innetemperatur som oppgis som viktigste årsaker til dårlig inneklima. Forholdene fører blant annet til hodepine, luftveisinfeksjoner og forverring av astma og allergier. Når vi ser hvordan ansatte i skole og barnehage påvirkes av dette – hva betyr det da for barna som oppholder seg i de samme lokalene? 

Det voksende vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg bidrar ifølge en rapport fra Multiconsult på vegne av FUG, til at dårlige skolebygg blir bare verre og verre.  

Når inneklimaet er så dårlig at det bidrar til en rekke negative helseutfordringer for lærere og neste generasjon arbeidstakere, er det et folkehelseproblem.  

Ordstyrer:
 Peter Gitmark, seniorrådgiver i Hill & Knowlton

Medvirkende
  • Marius Chramer, Utvalgsleder, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
  • Helle Grøttum, Generalsekretær, LHL Astma og Allergi
  • Mads Mysen, Fagdirektør, GK og professor ved OsloMet
  • Anne Berit Støyva Emblem, Ordførerkandidat i Ålesund kommune, (AP) og komitéleder oppvekst.
Kontaktperson
Marie Langebeck, Kommunikasjonsrådgiver, GK Norge, 921 40 496
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
998