til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hva skjedde med nullvekstmålet?

Arrangør
Mobilitet til lunsj
Dag
Onsdag 16/8 2023 20:00 - 21:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
 


Om arrangementet

Er man i ferd med å forlate nullvekstmålet? Er vi tilbake der hvor vi bygger mer vei som gjør bilen mer attraktiv, slik at folk kjører mer og vi må bygge enda mer vei? Kan man komme tilbake på sporet med nullvekstmålet? 

Tradisjonen tro arrangerer folka bak “Mobilitet til lunsj”  "Mobilitet til kvelds" under Arendalsuka - der stiller vi direkte spørsmål til flinke folk og snakker på tvers av bransjen for å finne gode løsninger.

Program

Kl 20.00 Velkommen 

Kl 20.05 I første panel ser vi på rammebetingelsene: 'Hva skjedde med nullvekstmålet'? ​

 • Knut Sletta - Jernbanedirektør, Jernbanedirektoratet
 • Ove Myrvåg - Direktør Økonomi og virksomhetsstyring, SVV
 • Bjørne Grimsrud - Administrerende direktør, TØI
 • Christel Borge, Administrerende direktør, Entur

Kl 20.25 Diskusjon - det oppfordres til innspill fra salen

Kl 20.40 I andre panel går vi inn i løsningene: 'Hva skal til for å redusere gapet?' 

 • Espen Strand Henriksen, Leder ny mobilitet, Kolumbus
 • Frode Kjos, Direktør forretningsutvikling, Knowit
 • Lars Ove Kvalbein, Rådgiver bymiljøetaten, Bergen Kommune
 • Jenny Simonsen,COO, ITS Norway

Kl 21.00 Diskusjon - det oppfordres til innspill fra salen

Kl 21.15 Slutt

Moderator: Johan Høgåsen-Hallesby, Beta Mobility

-

Etter flere tiår med vegutbygging på bilismens premisser, ble nullvekstmålet for de største byområdene lagt fram som et nytt førende premiss for byutvikling i Nasjonal Transportplan i 2012. For å hindre at veksten i persontransporten skjedde med bil og bidro til økt forurensnings og dårligere framkommelighet, skulle gåing, sykling og kollektivtransport stå for veksten. Et annet viktig hensyn var økonomi - dette ble vurdert som rimeligere løsninger enn vegutbygging i storbyene.

Hva er så fasiten etter et drøyt tiår med nullvekstmål?  Det er foretatt store satsninger som bidrar i retning av å stagge veksten i biltrafikken i de største byområdene. Men det foretas også store grep som vil underbygge nullvekstmålet i framtiden.

I Oslo stenges ring 1 av til neste år for å åpnes for biltrafikk igjen i Oslo sentrum i 2027, samtidig som man bygger ut E18 inn til byen. Utviklingen er til forveksling lik i de andre større byområdene: parallelt med satsing på gåing, sykling og kollektivtransport, bygges det vei som gjør bilen mer konkurransedyktig i framtiden.

Når Statens vegvesen i 2023 legger fram sine visjoner, framheves ikke lenger nullvekstmålet, men at det må bygges mer for biltrafikk også i de store byene https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/76RovK/veien-er-en-inntektsgenerator

Tradisjonen tro arrangerer folka bak “Mobilitet til lunsj” Arendalsspesialen "Mobilitet til kvelds", stiller direkte spørsmål til flinke folk og snakker på tvers av bransjen for å finne gode løsninger.

Er man i ferd med å forlate nullvekstmålet? Er vi tilbake der hvor vi bygger mer vei som gjør bilen mer attraktiv, slik at folk kjører mer og vi må bygge enda mer vei? Kan man komme tilbake på sporet med nullvekstmålet?  

Velkommen!

 

Medvirkende
 • Knut Sletta, Jernbanedirektør, Jernbanedirektoratet
 • Bjørne Grimsrud, Administrerende direktør, TØI
 • Ove Myrvåg, Direktør, økonomi og virksomhetsstyring, Statens Vegvesen
 • Christel Borge, Administrerende direktør, Entur
 • Espen Strand Henriksen, Leder, ny mobilitet, Kolumbus
 • Frode Kjos, Direktør for forretningsutvikling, Knowit
 • Jenny Simonsen, COO, ITS Norway
 • Lars Ove Kvalbein, Rådgiver, Bymiljøetaten, Bergen Kommune
 • Johan Høgåsen-Hallesby, Partner, Beta Mobility
Kontaktperson
Johan Høgåsen-Hallesby, Beta Mobility, 90581493
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
972