til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvem får nett: styrer nettkapasiteten industriutviklingen i Norge?

Arrangør
Fridtjof Nansens Institutt
Dag
Torsdag 17/8 2023 16:30 - 17:25
Arrangementstype
Samtale
Tema
Energi , Forskning
Språk
Norsk
Sted
No9 CC Café
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Hvem bestemmer hvilke industribedrifter som skal få tilknytning til nettet, og hvordan gjøres prioriteringene?

Vi drøfter erfaringer med nettilknytning av nytt storskala industriforbruk, hvordan prioriteringen av nettilknytning blir gjort, mulige konsekvenser av regional variasjon i industriutviklingen i Norge, samt hvilke løsninger som fins for raskere utbygging av nettkapasitet. 

Skaper nettilgang ulike geografiske muligheter for industrietableringer? Må vi endre retningslinjene for å få til god prioritering av tilknytning til begrenset nettkapasitet?

Innledninger:

Mari Lie Larsen (FNI): Ny forskning på elektrisitetstilgang for norske industribedrifter

Gunnar Løvås (Statnett): Dagens situasjon for nettilknytning i Norge

Kjetil Lund (NVE): Det regulatoriske rammeverket for nettilknytning. Er rammeverket tilstrekkelig for å sikre nettkapasitet og god prioritering av nettilgang?

Diskusjon:
Ordstyrer: Anders Lie Brenna, Redaktør, EnergyWatch 

I panelet:

 • Kjetil Lund, Vassdrags- og energidirektør
 • Gunnar Løvås, Konserndirektør i Statnett
 • Lars Petter Maltby, direktør for Prosess21
 • Ronny Haufe, Adm. Dir i CCB Energy Holding og Energiparken i Øygarden kommune
 • Per Ove Eikeland, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt

 

Medvirkende
 • Mari Lie Larsen, Forsker, Fridtjof Nansens Institutt
 • Kjetil Lund, Vassdrags- og energidirektør
 • Gunnar Løvås, Konserndirektør, Statnett
 • Lars Petter Maltby, Direktør, Prosess21
 • Ronny Haufe, Administrerende direktør, CCB Energy Holding og Energiparken i Øygarden kommune
 • Per Ove Eikeland, Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
 • Anders Lie Brenna, Redaktør, EnergyWatch (Ordstyrer)
Kontaktperson
Anna Valberg, Kommunikasjonsleder, Fridtjof Nansens Institutt, 97182523
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
690