til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Styrking av personellsituasjonen i Forsvaret

Arrangør
Norsk Reservistforbund, Befalets Fellesorganisasjon, Norges Offisers - og Spesialistforbund
Dag
Torsdag 17/8 2023 09:30 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Sikkerhet/forsvar
Språk
Norsk
Sted
Arendals Sjømandsforening
Stedsbeskrivelse:
3.etg
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Forsvarskommisjonen påpeker blant annet at «Forsvarssektoren, og spesielt Forsvaret, har en bemanning som er lav i fredstid, og som vil være utilstrekkelig i krise og krig. Dette gjør Forsvaret sårbart i den lavere enden av konfliktskalaen. Og det gir lav utholdenhet i den øverste delen av skalaen»

Dette er resultat av en utvikling som har gått over tid, hvor fokuset i for liten grad har vært på å ha en robust nok bemanning i fredstid til daglige operasjoner sammen med et manglende fokus på bruken av reservister for å øke utholdenheten i hele konfliktskalaen,

Hovedelementer i debatten vil dreie seg om hvordan Forsvaret skal møte og respondere på denne utfordringen. Den er allerede gjeldende og kommer til å bli mer og mer aktuell i årene som kommer da Forsvaret skal øke i størrelse. Et aspekt innen problemstillingen er tilgang på personell/kompetanse i samfunnet som helhet, både i fred, krise og krig. Det er/blir en konkurranse om personellet på tvers av alle bransjer inkludert sivilt næringsliv, samt at antallet som fritas/bør fritas for disponering i Forsvaret på grunn av at de har andre kritiske funksjoner i samfunnet øker.

Hvordan skal Forsvaret evne å beholde det personellet de har og samtidig rekruttere nytt personell, samt bygge en tilstrekkelig robust struktur for krise og krig.

Medvirkende
  • Harald, Høiback, Forsvaret
  • Odin, Johannessen, Næringslivets sikkerhetsråd
  • Jørn, Buø, Norsk Reservistforbund
  • Christian, Chramer, Forsvarskommisjonen
  • Nagell, Hilde W, Tankesmie Agenda
Kontaktperson
Erik Gustavson, Generalsekretær, Norsk Reservistforbund, 47483706
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
358