til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Video for alle - inkluderende videotjenester i helsevesenet

Arrangør
Senter for e-helse, Universitetet i Agder
Dag
Mandag 14/8 2023 19:00 - 20:00
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Digitalisering , Helse
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Videokonsultasjoner kan være et nyttig verktøy for innbyggere som har lang reisevei til aktuell behandler og som av ulike grunner føler at reise til behandler er belastende. 

Innbyggere kan nå få tilgang til helsetjenester via videokonferanse helt hjem i en helt annen skala enn tidligere. Dette er i tråd med nasjonal satsning på digital hjemmeoppfølging og målsetting om 15 % telefon- og videokonsultasjoner i 2021.

Videokonsultasjoner har hatt en enorm utvikling under pandemien. Alle helseforetakene har på rekordtid utviklet en rekke helsetjenester via video. Imidlertid strever rundt 10-30 % av befolkningen i Norge med digitale løsninger. Blant mennesker med funksjonsnedsettelser strever rundt 50-70 % med digitale løsninger i hverdagslivet.

Sunnaas Sykehus HF har sammen med samarbeidspartnere utviklet en veiviser for mer inkluderende videokonsultasjoner. Videokonsultasjon er den mest brukte digitale kanalen for pasientkontakt. Ønsket i prosjektet var å finne svar på hvordan tilbudet kan gjøres enklere også for dem som i dag sliter med å bruke disse tjenestene.

Under arrangementet vil det bli en presentasjon av resultater fra prosjektet etterfulgt av en paneldebatt som følger opp temaet fra det foregående arrangementet i UiA teltet «Må sykepleierne hjelpe pasientene med teknologi?»

Tema for paneldebatten er: «Klarer vi å tilby digitale velferdstjenester slik at de som trenger det mest også vil ha nytte av tjenestene?» 

Medvirkende
  • Kristin Skeide Fuglerud, Førstemanuensis, Norsk Regnesentral/Universitetet i Sørøst-Norge
  • Margunn Aanestad, Professor, Senter for e-helse, Universitetet i Agder
  • Carl Erik Moe, Dosent, Senter for e-helse, Universitetet i Agder
  • Kjetil Nyhus, Dirktør teknologi og innovasjon, Sørlandet Sykehus
  • Ragnie Quinteros, Fylkesleder Agder, Norsk Sykepleieforbund
  • Jeanette Tharaldsen, Daglig leder, AIVEO
Kontaktperson
Elin Thygesen, Professor, Senter for e-helse, Universitetet i Agder, +4791571515, elin.thygesen@uia.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1151