til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan skal vi utvikle når vi ikke skal bygge ned natur?

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Tirsdag 15/8 2023 10:30 - 11:20
Arrangementstype
Samtale
Tema
Klima/miljø , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
Byggeplassen 2. etg sal B
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Hvordan skal vi utvikle når vi ikke skal bygge ned natur?

Norge har signert Naturavtalen. Flere kommuner har vedtatt naturnøytralitet. Bygg-, anlegg-, og eiendomssektoren stiller seg bak det grønne skiftet. Vi må forstå hvordan vi skal utvikle når vi ikke lenger skal forsyne oss av naturen. Så la oss ta debatten – hva innebærer dette i praksis, og hvordan skal vi få det til?

Sentrale utfordringer som vi ønsker å adressere:

 • Hvor skal vi dekke behov for næringsutvikling, formålsbygg og sikre god leve- og bokvalitet – når vi ikke lenger skal bygge i natur?
 • Hvordan tenker kommuner å praktisere arealnøytralitet i praksis?
 • Vise eksempler der steds- og områdeutvikling med bygg har bidratt til å øke naturmangfoldet.

 

Betydningen av Naturavtalen for fremtidige forretningsmodeller v/ Catharina Bjerke, Veidekke

Situasjonen for natur og eksempler på hvordan kommuner som har erklært naturnøytralitet praktiserer dette v/ Christian Steel, Sabima

Slik ville jeg designet et naturnøytralt prosjekt. Verktøykasse i tråd med tiltakshierarkiet v/ Torgeir Isdahl, Norconsult

Mustad Eiendoms naturpositive prosjekt Lilleakerbyen, forvandling av et område uten økologisk verdi til en oase av et bo- og arbeidsområde  v/ Eili Vigestad Berge

Panelsamtale v/ Christian Steel, Sabima

 • Hva er naturavtalen og hvordan påvirker den norsk arealpolitikk?
 • Samtale/debatt; Hvordan skal utviklere og entreprenører forholde seg til naturavtalen og mål om naturnøytralitet? Hvordan kan vi gjøre det mulig å dekke dagens og fremtidens behov uten å forsyne seg av naturen? 
 • Hva skal vi måles på?
 • Hvordan ser entreprenørene på det å unngå bruk av natur? Er det en risiko eller mulighet?

Målgruppe:

Politikere, entreprenører, byggherrer, arkitekter, konsulenter og planmyndigheter

Refleksjon og dilemma: Vårt jordsmonn her vi bor på kloden lagrer tre ganger så mye CO2 som regnskogen gjør. Myr lagrer størst mengde karbon. Norge har i hovedsak vernet fjell. Et titalls kommuner har erklært naturnøytralitet. Hva vil dette bety for utvikling av områder i praksis?

Bakgrunn: Naturavtalen ble signert av de nordiske regjeringer blant verdens land på FN-toppmøtet for natur i desember 2022. 30% av naturen skal vernes. All natur skal forvaltes bærekraftig. 30% av naturen som er ødelagt skal restaureres innen 2030. EU vedtok i sommer ny Naturlov.

 

 

 

 

 

 

 

Medvirkende
 • Christian Steel, generalsekretær, Sabima
 • Catharina Bjerke, bærekraftsdirektør, Veidekke
 • Torgeir Isdahl, gruppeleder terrestrisk naturmiljø, Norconsult
 • Eili Vigestad Berge, direktør bærekraft og samfunnskontakt, Mustad Eiendom
Kontaktperson
Catharina Bjerke, bærekraftsdirektør i Veidekke, Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 40011410, catharina.bjerke@veidekke.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2414