til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Helsedata – En nøkkel til tidlig diagnose, raskere tilgang til behandling og bedre oppfølging

Arrangør
Vertex Pharmaceuticals
Dag
Onsdag 16/8 2023 08:30 - 09:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal B
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

Helsedata og helseregistre kan gi oss informasjon om alt fra utviklingen av folkehelsen, til hvordan et nytt legemiddel eller behandlingsmetode bør utvikles og kunnskap om hvilke effekter ulike behandlingsmetoder har. I Norge har vi gjennom HUNT data fra en av verdens største helseundersøkelser og vi har mange gode helseregistre. Men vi har fremdeles en vei å gå for å kunne nyttiggjøre oss av dataene. For å kunne tilby pasienter mer presis og målrettet diagnostikk, rask tilgang til behandling og god oppfølging, haster det å gjøre dataene enklere tilgjengelig – både for pasientene, klinikere, forskere og industrien.

De nye medisinske innovasjonene som er på vei fører til et paradigmeskifte i helsevesenet, der avanserte behandlingsmetoder og persontilpasset medisin er en av vår tids største medisinske gjennombrudd. Disse banebrytende behandlingene, som inkluderer genterapi, celleterapi og vevsterapi, har et stort potensial til å endre pasientenes liv og helsetjenesten. Men innovasjon betyr bare noe hvis den når pasienten. Bedre bruk av helsedata vil være nøkkelen for å kunne realisere disse mulige livsendrende behandlingene.

I dette arrangementet spør vi hvordan helsedata og real world evidence bedre kan benyttes til beste både for pasienter, pårørende, helsetjenesten, forskningen og legemiddelindustrien.

 

Medvirkende
  • Solveig Vitanza, Næringskomiteen, AP
  • Kåre Inge Birkeland, Professor avdeling for transplantasjonsmedisin, UiO/OUS
  • Sigrid Bratlie, Seniorrådgiver, Kreftforeningen
  • Ellen Damhaug Scheel, styremedlem, FFO
  • Erik Sagdahl, konst. avdelingsleder anskaffelser, divisjon legemidler, Sykehusinnkjøp HF
  • Per Olav Vandvik, Administrerende direktør, Magic Evidence Ecosystem
  • Håvard Kolle Riis, Fungerende direktør informasjonsforvaltning, Direktoratet for e-helse
  • Bjarne Håkon Hanssen, Moderator, Kruse Larsen
Kontaktperson
Anne-Kathrine Bergh, Rådgiver, Kruse Larsen, 91646089
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
981