til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Personvern i oppvekstsektoren

Arrangør
Foreningen kommunal informasjonssikkerhet
Dag
Onsdag 16/8 2023 13:15 - 14:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Menneskerettigheter , Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Kystveien 2
Stedsbeskrivelse:
Eurekabygget, 4. etasje, Newton
Antall plasser i lokalet
30
 


Om arrangementet

Beskrivelse:

Regjeringen og KS har sammen utarbeidet «Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole». Regjeringens tiltak nr. 5 i kapittel 6.2 lyder:

«I samarbeid med KS og leverandører, legge til rette for videre utvikling av stan­darder, retningslinjer og beste praksis for personvern, informasjonssikkerhet, inkludering, dokumentasjon og datadeling.

KS sitt tiltak nr. 4 kapittel 6.2 lyder:

Arbeide for at veiledernettverk innen personvern, informasjonssikkerhet og univer­sell utforming for skole- og barnehageeiere videreutvikles og kan spres.

Tentativt program

Kl. 13:15 - 13:23
Hvordan oppleves personvernet i skolen av elevene?

Petter Andreas Lona – Leder Elevorganisasjonen

Kl. 13:25 – 13:33
Personvernnorm som virkemiddel

- Camilla Nervik – Seksjonssjef Datatilsynet

Kl. 13:35 – 13:43
Hva legger Udir i tiltak nr. 5 i kap. 6.2?

- Morten Rosenkvist - Direktør Utdanningsdirektoratet

Kl. 13:45 – 13:53
Hva legger KS i sitt tiltak nr. 4 i kap. 6.2.?

– KS Skolesec ved Christian Sørbye Larsen/Lene Karin Wiberg.

KL. 14:00 – 14:30 Panelsamtale

Foreløpige stikkord og innspill til diskusjon:

  • Personvernnorm i grunnopplæringen – er det en vei å gå?
  • Tiltakene sitert innledningsvis – blir det noe ut av det?
  • Hvor ble det av personvernkommisjonens tiltak om et test- og kompetansesenter?

Medvirkende
  • Camilla Nervik, Sesksjonssjef, Datatilsynet
  • Morten Rosenkvist, Direktør, Utdanningsdirektoratet
  • Christian Larsen, Prosjektleder, SkoleSec (KS)
  • Petter Andreas Lona, Leder, Elevorganisasjonen
Kontaktperson
Harald Torbjørnsen, Daglig leder, Foreningen kommunal informasjonssikkerhet, 48994701, harald@kins.no
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1715