til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kvalitet i høyere utdanning - hvordan kan digital teknologi bidra?

Arrangør
LINK - Senter for læring og utdanning, Universitetet i OsloUniversitet i Oslo, NIFU - Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Dag
Torsdag 17/8 2023 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Utdanning , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Flavours of India
Stedsbeskrivelse:
2 etg
Antall plasser i lokalet
30
 


Om arrangementet

Panelet vårt består av representanter for politikkutformere, institusjonsledelse, studenter og vitenskapelig ansatte. Bakgrunnen for problemstillingen er vårens teknologiske utvikling der bruk av samtalebot som ChatGPT rullet rett inn i avviklingen av vårens eksamen i høyere utdanning og NOUen 'Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring' ble lansert. ChatGPT fikk mye oppmerksomhet spesielt knyttet til autorisasjon og autentisitet i kunnskapsprøving og debatten om læringsanalyse har medført diskusjoner rundt personvern. I denne samtalene ønsker vi å flytte fokuset over til spørsmålet om kvalitet i høyere utdanning – på hvilken måte er den teknologiske utvikling god for å fremme kvalitet, læring, innovasjon og utvikling i systemet for høyere utdanning? Hvordan kan ny teknologi fremme pedagogisk innovasjon og øke kvaliteten i høyere utdanning? Hva bør vi gjøre mer av og hva bør vi gjøre mindre av? Vi ønsker å få frem ulike perspektiver og synspunkter sett fra institusjonsledelses perspektiv, med blikket til dem som spiller inn til hvordan politikken bør utformes, fra ståstedet til dem som forvalter og formidler kunnskapen i lærestedene og fra studentenes perspektiv. Formålet er en reflekterende samtale som kan være til nytte for de som er med for å påvirke den videre utviklingen og som er opptatt av å videreutvikle, fremme og forvalte kvalitet i høyere utdanning.

 

Medvirkende
  • Pinar Heggernes, Prorektor, Universitetet i Bergen
  • Sveinung Skule, Direktør, Direktorat for høyere utdanning og kompetanse
  • Lene Korseberg, Forsker, NIFU - Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  • Elida Linnea Slettum, Fag- og læringsmiljøansvarlig i NSO, NSO
  • Guro Lind, leder av Forskerforbundet, Forskerforbundet
  • Nicoline Frølich, Senterleder, LINK - Senter for læring og utdanning ved Universitetet i Oslo
Kontaktperson
Nicoline Frølich, Senterleder, LINK - Senter for læring og utdanning, Universitet i Oslo, 90670039, nicoline.frolich@link.uio.no
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1300