til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Står vi overfor et økt klasseskille i skolen?

Arrangør
Universitetet i Sørøst-Norge
Dag
Onsdag 16/8 2023 12:00 - 12:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Ulikhet , Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Berntine
Stedsbeskrivelse:
Ishavsskuta Berntine ved Hotel Tyholmen
Antall plasser i lokalet
40
 


Om arrangementet

Alle elever skal ha like muligheter til å lykkes i skolen, uavhengig av sosial bakgrunn. Regjeringen arbeider med en ny stortingsmelding om hvordan skolen i større grad kan fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling.

Godt syn, god motorikk og fysisk aktivitet er elementer som bidrar til at barn og unge mestrer en krevende skolehverdag. Men digitalisering og innføring av XR-teknologi (utvidet virkelighet) endrer premissene for hvordan barn og unge tilegner seg kunnskap, og hvordan de aktiveres i skolen og på fritiden.

Står vi her overfor et økt klasseskille i skole-Norge? Hvordan kan vi snu utviklingen samtidig som vi utnytter mulighetene teknologien bringer?

Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til debatt om hvordan håndtere utfordringene med økt klasseskille i skolen.

 

I panelet

Sindre Lysø (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Frøydis Lislevatn, folkehelserådgiver i Viken fylkeskommune

Solfrid Bratland-Sanda, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge

Tina R. Johansen, ph.d-kandidat ved Universitetet i Sørøst-Norge            

Ordstyrer: Førsteamanuensis Trine Langaas ved Universitetet i Sørøst-Norge

Medvirkende
  • Sindre Lysø, Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, AP
  • Frøydis Lislevatn, Folkehelserådgiver, Viken fylkeskommune
  • Solfrid Bratland-Sanda, Professor, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Tina R. Johansen, ph.d-kandidat, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Trine Langaas, Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
Kontaktperson
Mette Varegg, Prosjektleder, Universitetet i Sørøst-Norge, 40146659
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
953