til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Klimatilpasning 2.0 – er vi der snart?

Arrangør
Cicero Senter for Klimaforskning, Noradapt, SINTEF, Vestlandsforskning
Dag
Tirsdag 15/8 2023 09:15 - 10:15
Arrangementstype
Samtale
Tema
Klima/miljø , Forskning
Språk
Norsk
Sted
GRID-Arendal
Stedsbeskrivelse:
Bakgården
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Klimaforandringene stiller norske kommuner og beslutningstakere overfor store og til dels ukjente utfordringer. Det er ikke lenger kun omstilling til lavutslippssamfunnet og reduksjon i klimagassutslipp som gjelder, vi må også tilpasse samfunnet til virkningene av de pågående og fremtidige klimaendringene som vil komme - uansett hvor raskt vi greier å omstille oss til et lavutslippssamfunn.

Klarer Stortingsmeldinga om klimatilpassing å adressere disse utfordringene og meisle ut løsninger som beskytter samfunnet mot de uunngåelige negative virkningene av klimaendringer og samtidig tar vare på andre bærekrafthensyn?

Og hvilken plass får hensynet til klimatilpasning i årets valgkamp? Kommunene har vært en pådriver i arbeidet med klimatilpasning helt siden tidlig 2000-tallet. Samtidig har klimatilpasning vært lavt på den nasjonale politiske dagsorden, der klimatilpasning blir oftest redusert til et spørsmål om økte bevilginger til fysiske beskyttelsestiltak.

Program:

Vi starter med fire små runder med kunnskapspåfyll

Leder av Norsk klimamonitor, Torbjørn Selseng fra Vestlandsforsking presentere resultatet fra deres rangering av kommunene og arbeidet med klimatilpasning.

Berit Time fra SINTEF gir oss innblikk i arbeider fra Klima 2050 aktuelle for det kommunale tilpasningsarbeidet

Katrine Skagen fra CICERO ser på barrierer og muligheter til samspill mellom stat og kommune i arbeidet med klimatilpasning.

Jarl-Vidar Erichsen fra KS gir erfaringene fra det siste kommunenettverket om klimatilpasning og spørsmålet ‘hva nå’

Deretter samler vi statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima- og miljødepartementet, Helge Eide fra KS, Vilde Haarsaker fra Bonde og Småbrukarlaget og Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet inn til en samtale rundt Klimatilpasning 2.0.

Medvirkende
  • Frode Longva, Avdelingsdirektør, CICERO
  • Berit Time, Forsker, SINTEF community
  • Katrine Skagen, Forsker, CICERO
  • Torbjørn Selseng, Forsker, Vestlandsforskning
  • Ragnhild Sjoner Syrstad, Statssekretær, Klima- og miljødepartementet
  • Helge Eide, Områdedirektør, KS
  • Jarl-Vidar Erichsen, Spesialådgiver, KS
  • Truls Gulowsen, Leder, Naturvernforbundet
  • Vilde Haarsaker, Assisterende generalsekretær, Bonde og småbrukarlaget
Kontaktperson
Astrid Arnslett, Cicero Senter for Klimaforskning, 93286460
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2352