til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Fri rettshjelp: er førstelinjetjeneste svaret på dagens utfordringer?

Arrangør
Sivilrettsforvaltningen
Dag
Torsdag 17/8 2023 17:00 - 17:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Demokrati , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Grand Hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
DAMPEN
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Høsten 2022 nedsatte Justis- og beredskapsdepartementet en arbeidsgruppe som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp. Det er en utfordring ved dagens rettshjelpsordning at mange som trenger hjelp i juridiske spørsmål, ikke får behovet dekket. En førstelinjetjeneste for rettshjelp vil kunne bidra til å møte denne utfordringen, skriver departementet i mandatet til arbeidsgruppen.  

Arbeidsgruppen leverte sin utredning 29. juni, og har med kjennskap til dagens utfordringer, kommet med forslag til hvordan en førstelinjetjeneste kan organiseres. Arbeidsgruppen har blant annet vurdert om førstelinjetjenesten bør være en offentlig oppgave, hvem som bør yte rettshjelpen og hvem som bør være målgruppen. I denne paneldebatten ønsker Sivilrettsforvaltningen at relevante aktører belyser ulike sider ved dette. 

Medvirkende
  • Anders Løvlie, professor ved Institutt for offentligrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Tonje Lilaas Larsen, advokat, Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co
  • Merete Smith, generalsekretær, Den Norske Advokatforeningen
  • Petrine Iversen, daglig leder, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
  • Tone Molvær Berset, direktør, Forbrukerrådet
  • Frode Preber Ettesvoll, Rettssenteret
Kontaktperson
Thrani Jeyachanderan, Kommunikasjonsrådgiver, Sivilrettsforvaltningen, 98909120, arrangement@sivilrett.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
936